Ørene hans har spart kommunen for mange millioner liter vann

Lekkasjelytter Jone Kvamsø er en av flere i Stavanger som jobber systematisk for å finne sprukne vannrør. På syv år har vannlekkasjene i oljebyen gått ned med over 20 prosent.

Vannlekkasje i Stavanger

Lekkasjelytter i Stavanger, Jone Kvamsø, forsikrer seg om at en av vannlekkasjene i byen blir tettet.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

– Vi løfter på kummene og grovlytter etter lekkasjer. Hører vi noe, går vi etter lyden og bruker utstyr for å finne lekkasjen, sier Jone Kvamsø, lekkasjelytter i Stavanger kommune.

Han og to andre team går gjennom alle vannrørene i byen cirka to ganger i året. Dette har gitt gode resultater fra 2010 til 2017.

Det er stort sett de største byene i landet som har lekkasjelyttere.

– I løpet av en periode på syv år har vannlekkasjene fra rørledningsnettet i byen gått ned med 22 prosent, sier Jarle Furre, vann- og avløpssjef i Stavanger kommune.

Har gått ned med en hel norsk by

I 2010 hadde Stavanger et vannforbruk på 21,8 millioner kubikk. I 2017 ble resultatet 17,1 millioner kubikk. Nedgangen tilsvarer det totale vannforbruket til en by med 75.000 mennesker.

– Teoretisk sett er vannforbruket i Sandnes i denne størrelsesorden, sier Furre.

Vannlekkasje i Stavanger

Jarle Furre, vann og avløpssjef i Stavanger.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Lytting og oppdaging av lekkasjer i ledningsnettet skjer både natt og dag. Foreløpig er målet å holde forbruket på nåværende nivå.

– På lang sikt vil vi lage nye målsettinger for vannforbruket, men nå er vi fornøyde med å stabilisere oss, sier Furre.

Vannavgiften kan bli lavere

Når lekkasjene blir færre, blir også forbruket av drikkevann mindre. Stavanger kan kjøpe mindre vann fra leverandøren sin, og målet til Furre er at dette skal merkes i form av lavere vannavgift.

Vannlekkasje i Stavanger

Skifting av sprukne vannrør i Fritjof Nansens vei i Stavanger.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

– Du vil nok ikke få så stor effekt med en gang, men på lang sikt er det en økonomisk gevinst i dette.

Jone Kvamsøy merker at det blir færre lekkasjer å finne, etter at han og de andre teamene har jobbet hardt for å finne og sile ut sprukne vannrør.

– Men jeg tror ikke det skal være noen fare for at det ikke er jobb til meg, selv om de har tatt godt tak i dette, sier Kvamsø.