Hopp til innhold

Frp: – Nablus er ikke okkupert

Navnet på en utstilling om vestbredden hos kulturhistorisk museum i Stavanger har ført til ordkrig mellom museet og Fremskrittspartiet i byen.

Nablus - en okkupert by

Tittelen på denne utstillingen som åpner 7. november på Museum Stavanger skiftet tittel tidligere i høst.

Foto: Eirik Moe / MUST

Krangelen handler om bruken av ordet «okkupert» om den palestinske byen Nablus på Vestbredden. Museet fjernet i høst ordet okkupert fra tittelen på utstillingen, som åpner 7. november. Helt siden utstillingen først ble planlagt har tittelen vært «Nablus -en okkupert by». Men da NRK sjekket museets nettside 3. oktober var tittelen endret til «Nablus – en by på Vestbredden».

– Tittelen ble endret i en kort periode, men nå har vi tatt ordet okkupert inn igjen i tittelen, fordi det faktisk handler om en okkupert by. Utstillingen heter nå «Nablus – en okkupert by. Stavangers vennskapsby i Palestina», sier administrerende direktør i Museum Stavanger, Siri Aavitsland.

Nablus - en by på vestbredden

Her er en skjermdump fra da NRK sjekket nettsiden 3. oktober, og ordet okkupert var tatt bort fra tittelen.

Foto: Skjermdump
Mats Danielsen

Mats Danielsen i Frp er uenig i ordbruken for denne utstillingen.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Feil, mener Frp

Dette får Mats Danielsen fra Fremskrittspartiet til å reagere. Han sitter i kommunalstyret for kultur og idrett i Stavanger, og kritiserte også bruken av ordet okkupert da politikerne diskuterte pengestøtte til utstillingen i mai. Han er fortsatt uenig i ordbruken.

– Dette blir helt feil. Nablus var etter vårt syn del av en lovlig okkupasjon til 1995. Men etter den tid har Nablus vært under de palestinske selvstyremyndighetenes kontroll, og byen er ikke okkupert, sier Danielsen.

– Men Israel har jo blant annet kontroll over grensene, og folk kan ikke bevege seg fritt?

– Ja, det kan du si, men det er naturlig. Israel har behov for å forsvare seg.

Dette er museets folk uenige i.

– Det er riktignok et begrenset selvstyre i Nablus, men okkupasjonen av området står fast, og dette er norsk offisiell politikk, sier Ove Magnus Bore, avdelingsdirektør for kulturhistorie i Museum Stavanger.

– Jeg opplevde selv sist gang jeg var i Nablus at det ble skutt mye om natten. Det bekrefter den politiske virkelighet de lever i der, og det må vi forholde oss til, sier Bore.

Får støtte fra UD

Ja, det stemmer at dette er Norges offisielle politikk, skriver underdirektør i kommunikasjonsenheten i UD, Kristin Enstad i en e-post til NRK:

«Vi anser Vestbredden, Gaza og Øst-Jerusalem for okkupert. Det er bekreftet en rekke ganger av verdenssamfunnet at landområdene som går ut over det Israel hadde kontroll over før 4. juni 1967, er å anse som okkupert av Israel. Dette omfatter også Vestbredden. FNs sikkerhetsråd har slått dette fast i flere resolusjoner, bl.a. i resolusjon 242 (1967), resolusjon 271 (1969), resolusjon 446 (1979) og flere senere resolusjoner.

Sikkerhetsrådet gjør det her klart at det foreligger en okkupasjonssituasjon i disse områdene, og at de regler i folkeretten som regulerer slike situasjoner, bl.a. i IV. Genèvekonvensjon av 1949, kommer til anvendelse. Den internasjonale domstol i Haag bekreftet dette synet i sin rådgivende uttalelse om lovligheten av den såkalte «muren» i 2004. »

Når Frp sier at Nablus var lovlig okkupert fram til "Oslo 2-avtalen" i1995, men siden da har vært under palestinsk selvstyre, og altså ikke kan ansees som okkupert. Hva sier du da?

– I realiteten er Vestbredden fremdeles under effektiv israelsk kontroll, og anses derfor å være okkupert område. Dette er også slått utvetydig fast både i bindende resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd og Den internasjonale domstol i Haag.

Siri Aavitsland og Ove Magnus Bore

Siri Aavitsland og Ove Magnus Bore i Museum Stavanger står her foran en kopi av en vannfontene i Nablus.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Avviser politisk press

Men hva var det så som fikk museet i Stavanger til å fjerne ordet okkupert fra tittelen på utstillingen i en periode nå i høst? Ifølge Siri Aavitsland var det ikke kritikken fra Fremskrittspartiet og Israel-venner som fikk museet å tvile:

– Nei. Jeg vil ikke si det. Det var et ledd i vår interne diskusjon. Vi vurderte blant annet om bruken av ordet okkupert vil lukke i stedet for å åpne mot et bredt publikum. Men jeg tror tittelen står veldig solid nå, ikke minst fordi konflikten i Midtøsten igjen ble en stor del av nyhetsbildet da Gaza-krigen brøt ut i sommer.

– Tittelen står solid, sier Aavitsland.

Vil skape sanseopplevelse

Museet har vært på flere Nablus-besøk i forbindelse med utstillingen, som ble initiert av Nablus-foreningen i Stavanger. Nå har museet fått tilsendt en container full av varer fra markedet der – alt fra klær til leketøy og krydder.

– Vi ønsker å skape en sanseopplevelse, sier Ove Magnus Bore.

Museet har også gjort tretten videointervjuer med innbyggere i Nablus, som skal vises på utstillingen.

– Palestinerne i Nablus er bekymra for sine barn og barnebarn. For fremtidige generasjoner. Felles for dem alle er ønsket om at okkupasjonen skal oppheves. Men de forteller også om dagliglivet. Dette handler absolutt ikke bare om krig og okkupasjon, sier Bore.

Og Siri Aavitsland er ikke redd for å få flere negative reaksjoner når museet nå beveger seg inn på et betent politisk område:

– Jeg tror nok vi skal ta høyde for at det kan bli diskusjon. Det er bare positivt. Vi ønsker først og fremst å vise Nablus sin rike kulturhistorie og dagliglivet. Det er en tidsaktuell utstilling, sier Aavitsland.