Ordfører vil samle Ombo i en kommune

Rogalands nest største øy, Ombo, deles mellom Finnøy og Hjelmeland kommune. Ikke ideelt, sier ordfører, men er usikker på hvilken kommune øya bør tilhøre.

Bjørn Laugaland

Ordfører i Hjelmeland, Bjørn Laugaland, vil vite hvordan folk på Ombo selv tenker om fremtiden på øya.

Foto: Magnus Stokka

Ombo er den største øya i Ryfylke, men har bare snaut 250 innbyggere fordelt på Finnøy og Hjelmeland kommune. Når Finnøy etter hvert slår seg sammen med Stavanger kommune er det ikke klart hva som skjer med den splittede øya.

– Stavanger blir nok en grei nabo å forholde seg til, men jeg syns likevel det er greit å høre hva Ombo-buen selv mener, sier Bjørn Laugaland, ordfører i Hjelmeland kommune.

Laster kart, vennligst vent...

Dagens kommunegrenser deler Ombo mellom Finnøy og Hjelmeland kommune. Det kan endres i fremtiden. I rødt; Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune. I grønt; Hjelmeland kommune.

Bør bli én kommune

Han mener nemlig at det er lite ideelt at øya forblir delt mellom to kommuner også i fremtiden.

– Vi har lenge ment at Ombo bør samles til en kommune. Samtidig fungerer lokalsamfunnet på øya veldig bra på tvers av grensa, sier Laugaland.

Denne uka møttes representanter fra både Finnøy- og Hjelmelandsiden av øya prate om øyas fremtid i forbindelse med kommunereformen.

Spørsmålet om å samle øya i en kommune har vært oppe flere ganger. Ingrid Nårstad, som er formann i Søre Ombo bygderåd, setter pris på at ordførerens initiativ.

– Det er fint at han tar seg tid til å komme ut til Ombo, og at han har lyst til å ha med seg hele øya til Hjelmeland kommune, sier Nårstad.

Delte meninger

Nårstad sier det er vanskelig å vite hva som vil være best for øya i fremtiden, men personlig håper hun å bli værende i Hjelmeland.

– Hjelmeland er en mindre kommune som passer bedre for folk i distriktet enn en bykommune vil være, sier hun.

Kristine Soma som er leder av Ombo Vekst på Finnøysiden av øya tror ikke fremtidens kommunegrenser vil spille noen rolle.

– Vi går ikke og tenker på om vi er i den ene eller den andre kommunen. Det viktigste for oss her på øya er at vi får dekket behovene vi har, sier Soma.

– Vi har det like godt på begge sidene av øya, legger hun til.

Folkemøte

Før det kan tas en avgjørelse om fremtidens Ombo, vil Laugaland høre fra folket selv.

Derfor er Bygdarådet og Hjelmeland-ordføreren enige om å arrangere et folkemøte på Ombo i september der representanter for Finnøy, Hjelmeland og Stavanger kommune også blir invitert.

– Hva folket selv mener er avgjørende. Det vil være tyngre å gå på tvers av det som folket på øya vil, sier Laugaland.