Ordfører-opprop mot nye regler

Ordførerne i blant annet Stavanger, Randaberg, Sola og Haugesund har gått sammen om et brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om det nye felleseuropeiske regelverket for helikopteroperasjoner offshore. Avsenderne er bekymret for helikoptersikkerheten. – Hovedbegrunnelsen er at det ikke blir tatt nok hensyn til de utfordringene som er forbundet med helikoptertrafikk på norsk sokkel, sier Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø i en pressemelding.