ORANSJERIET FÅR BYGGESKIKKPRIS:

Stavanger kommunes byggeskikkpris for 2014 er tildelt arkitekt Torgeir Norheim og oppdragsgiverne Arkidea og Fakta bygg as for hovedgrepet i kvartalet Oransjeriet. Prisen går også til Bark arkitekter as og oppdragsgiver Jivanmukta as for mellombygget med den grønne beplantede boksen. Oransjeriet ligger i Avaldsnesgata 95, rett ved Lervigtunet på Storhaug.

Oransjeriet
Foto: Stavanger kommune