NRK Meny
Normal

Står på venteliste for å bli lærere

Mens de unge står i kø for å bli lærere ved Universitetet i Stavanger, har ingeniørfaget falt i popularitet.

Universitetet i Stavanger
Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– På grunn av endringen som har vært i arbeidsmarkedet i Rogaland, ser vi at unge heller søker seg til tryggere utdanninger der de tror jobbmulighetene er bedre, sier kommunikasjonsrådgiver ved Universitetet i Stavanger, Susanna King.

Årets opptakstall ved Universitetet i Stavanger (UiS) er preget av oljenedgangen i regionen, og mens sykepleie- og lærerutdanningene har økt kraftig i popularitet, faller interessen for oljerelaterte fag.

Universitetet i Stavanger

Både sykepleie- og lærerstudiet ved Universitetet i Stavanger har hatt en stor økning i søkere.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

142 søkere kjemper nå om 55 studieplasser ved heltidsstudiet i grunnskoleutdanning 1.–7. trinn.

– Vi har venteliste på flere av lærerutdanningene ved universitetet, sier King.

Stor interesse

Den økende interessen for lærerstudiet viste seg godt da søkertallene var klare i april. På landsbasis hadde grunnskolelærerutdanningen en nedgang i søkere, mens det ved UiS var en økning på over 5 prosent sammenlignet med året før.

Interessen har vært spesielt stor for Praktisk Pedagogisk-Utdanning (PPU), og antallet søkere økte med 60 prosent fra fjoråret, samt 92 prosent på deltidsstudiet.

Allerede i fjor merket UiS stor pågang fra ingeniører som søkte seg inn på PPU, videreutdanningen som gir muligheter for å jobbe i skolen.

Flere av dem var imidlertid ikke kvalifiserte, og det ble åpnet for flere studieplasser og lavere opptakskrav for å møte etterspørselen.

Ingeniørfag faller

Opptakstallene viser at det er langt færre som vil studere petroleumsfag ved UiS, og flere av ingeniørfagene ved UiS har fortsatt ledige plasser. Det gjelder bachelorgraden i kjemi og miljø, petroleumsgeologi og petroleumsteknologi, ifølge opptakstallene.

Omar Samy Gamal

Leder i NITO Studentene, Omar Samy Gamal tror det vil få store konsekvenser for norsk industri dersom nedgangen i søkere til petroleumsfag fortsetter.

Foto: Andreas Molland / NRK

– Det har vært en dreining fra teknologiutdanninger til humanistiske og samfunnsvitenskapelige utdanninger, sier King.

– Dette er veldig forskjellig fra hvordan situasjonen har vært tidligere. Det har vanligvis vært høye krav for å komme inn på disse fagene, sier King.

– Viktig kompetanse

Leder i NITO Studentene, Omar Samy Gamal, mener fokuset på oljenedgangen skremmer bort studentene. Det liker han ikke.

– Jeg blir bekymret over nedgangen. Det vil fortsatt være behov for disse studentene og kompetansen i fremtiden, både i oljenæringen og i andre sektorer, sier han.

Han håper frafallet av søkere til oljerelaterte fag vil snu.

– Det er veldig synd om dette blir den nye hverdagen i Norge. Norsk verdiskapning står foran endringer, og det er den samme kompetanse som trengs når vi skal bygge om industrien.

Rekordmange studenter

I år er det tilbudt studieplass til 4579 studenter ved UiS. Det er ny rekord.

– Dette er gode tall for UiS. For første gang får over 4500 søkere til grunnstudiene tilbud om studieplass ved universitetet. Vi er selvfølgelig svært glade for at så mange ønsker å studere hos oss, sier King.