Stavanger kunstforening møter kraftig motstand fordi kunstforeninga ønskjer å selja det mange meiner er den mest verdifulle skulpturen i byen. Kunstekspertar karakteriserer kunstverket som eit ikon og ein juvel, men foreninga står på sitt og vil selge den historiske skulpturen for å få inntekter.

Opprør mot skulptursalg

Stavanger kunstforening møter kraftig motstand fordi kunstforeninga ønskjer å selja det mange meiner er den mest verdifulle skulpturen i byen. Kunstekspertar karakteriserer kunstverket som eit ikon og ein juvel, men foreninga står på sitt og vil selge den historiske skulpturen for å få inntekter.