NRK Meny

Opprettholder momskrav

Skatt Vest opprettholder kravet mot Stavanger konserthus om å betale tilbake 256 millioner kroner i moms til staten. Også kravet mot Kilden teater- og konserthus i Kristiansand blir oppretthold. Både Stavanger og Kristiansand har klaget på momskravet, som utgjør til sammen over 500 millioner kroner for de to kommunene.