Hopp til innhold

Oppgradering av Røldal-Suldal blir dyrare

Oppgraderinga av vasskraftverka i Røldal-Suldal kraft blir dyrare. Nå vil det kosta mellom 6–8 milliardar kroner. Tidlegare har prisen vore vurdert til 5 milliardar. Prisauken skuldast blant anna prisstiginga i samfunnet, seier konsernsjef i Lyse, Eimund Nygaard. I dag lova olje- og energiminister Terje Aasland at den ekstra skatten på vasskraftsal, det såkalla høgprisbidraget, skal vekk. At dette skjer er ei føresetnad for at Lyse skal investere i oppgradering av Røldal-Suldal kraft.

Konsernsjef i Lyse, Eimund Nygaard og olje- og energiminister Terje Aasland på båt i Lysefjorden
Foto: Thomas Ystrøm / NRK