Oppdaga klauvsyke på sau i Rogaland

Det er påvist fotråte i en sauebesetning i Hjelmeland kommune i Rogaland, melder Mattilsynet. Fotråte er en smittsom bakterieinfeksjon som setter seg i klauvene hos småfe. For å hindre smittespredning blir det verken fraktet dyr inn eller ut fra besetningen på Hjelmeland foreløpig. Sykdommen smitter ikke mennesker.