Hopp til innhold

Opnar for ny runde om storkommune i Ryfylke

Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) nektar å skrinlegga planane om ein storkommune i Ytre Ryfylke – og vil setja kommunereforma på vent i Ryfylke til etter Ryfast-opninga. Utspelet vekkjer sterke reaksjonar i Ryfylke.

Jørpeland

Sveinung Stensland meiner det er best å samla Ytre Ryfylke til eitt rike, og meiner kommunesamanslåingssaka kan venta til etter Ryfast.

Foto: Magnus Stokka

– I eit langt perspektiv verkar Ryfylke kommune som ei logisk samanslutning. Når Ryfast nå snart nærmar seg opning, kan det vera ein idé å ta med det i vurderinga når me nå skal laga framtidas kommunekart, seier stortingsrepresentant Stensland.

Stensland vil nå setja heile kommunereforma på vent i Ryfylke til fastlandsprosjektet mellom Ryfylke og Nord-Jæren, Ryfast, er på plass i slutten av 2019.

– Dersom dei ikkje finn ut av det i Ryfylke, kan det vera me kan venta litt å sjå an situasjonen. Det er ikkje sikkert me treng å hasta fram ei løysing som kanskje ikkje er den beste i eit langt perspektiv.

Reagerer på utspelet

Sveinung Stensland i Høyre

Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H).

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

I Forsand har eit knapt politiske fleirtal sagt ja til å danna ny kommune med Sandnes – og begge kommunar jobbar nå for ei samanslåing. Forsand-ordførar Bjarte Dagestad (H) set derfor svært liten pris på utspelet til partikollega Stensland.

– Eg forstår ingenting av dette utspelet. Det verkar som om Stensland sitt personlege val ikkje får fleirtal og så blir det i staden slengt ut slike idear.

Han viser til at Forsand har gjort det regjeringa har bedd om og laga det han kallar ein robust kommune i tråd med lokaldemokratiet.

– Eg synst Stensland skal gå tilbake til det reforma handlar om og er tufta på, og heller heia fram dei som vil og kan i denne reforma.

Også opposisjonen reagerer

Bjarte Dagestad

Forsand-ordførar Bjarte Dagestad (H).

Foto: Erik Waage / NRK

Heller ikkje opposisjonen i Forsand og forkjemparane for ein storkommune i Ryfylke, representert ved gamleordførar Ole Tom Guse (KrF), ser grunn til å avventa situasjonen til Ryfast er på plass om godt og vel 2,5 år.

– Nå har me brukt store økonomiske og menneskelege ressursar på dette, så det er ikkje klokt å setja kommunereforma på vent. Nå må me få eit svar slik at kommunane kan komma seg vidare og jobba med å skapa ein ny kommune, uansett kor grensene skal gå.

Men stortingsrepresentant Stensland står på at Fylkesmannen har gode argument for å samla Ytre Ryfylke til ein kommune. Han meiner dei tre kommunane høyrer naturleg saman og at Ryfast vil gi god tilknyting til andre delar av Rogaland.

– Ei løysing kan vera å utsetja prosessen til Ryfast står ferdig. Kanskje skal me gå for ein Ryfylke-kommune likevel. Dersom det krev ein runde til, så kvifor ikkje.

Ber om ro

I Hjelmeland har både innbyggarane og politikarane sagt nei til ein storkommune i Ryfylke. Berre Strand står att som forkjempar for å samla Ytre Ryfylke til eitt rike.

– Denne saka har tappa oss for veldig mykje krefter i fleire år. Nå håpar me på fred og respekt for det folket seier, kommenterer Hjelmeland-ordførar Bjørn Laugaland (Sp).