Ber kontrollutvalget vurdere hemmelighold

Kommuneadvokaten mente Stavanger kommune brøt loven. Nå ønsker Fremskrittspartiet at kontrollutvalget skal se på saken.

Leif Arne Moi Nilsen

Nestleder i Fremskrittspartiets bystyregruppe, Leif Arne Moi Nilsen, ber nå kontrollutvalget se på om kommunen har handlet ulovlig.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Fremskrittspartiet ber kontrollutvalget i Stavanger vurdere påstanden om ulovlig hemmelighold av friområdebehandlingen i kommunens forhandlingsutvalg.

Bakgrunnen er at tidligere kommuneadvokat Tor Plathe mener forhandlingsutvalget ikke har hatt adgang til å unndra en rekke notat og referat fra offentlighet i forbindelse med prosjektet.

– Når kommuneadvokaten går ut og forteller at Stavanger kommune har drevet med ulovligheter i alle år, så er det ganske vesentlig for denne saken, sier nestleder i Fremskrittspartiets bystyregruppe, Leif Arne Moi Nilsen.

Ikke sett papirene

Tor Plathe

Tor Plathe er tidligere kommuneadvokat i Stavanger. Han mener at politikerne ikke har hatt hjemmel for å behandle friområdesakene bak lukkede dører i forhandlingsutvalget.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Stavanger kommunes Friområdeprosjekt har blitt kritisert fra mange hold. Flere grunneiere har følt seg urettferdig behandlet da de ble tvunget til å gi fra seg jorda si til kommunen.

Kommunen har blitt anklaget for maktmisbruk, røveri og forskjellsbehandling i forbindelse med ekspropriasjon.

Nå venter en ny sak. Denne gangen kommer ikke klagen fra grunneiere, men fra politikerne.

Frp har nå bedt kommunens kontrollutvalg vurdere lovligheten av både å lukke forhandlingsutvalgets møter og unndra en rekke dokumenter i forbindelse med friområdet fra offentlighet.

Partiet vil også ha en lovlighetsvurdering av reglementet for kontrollutvalget.

– Det er i forhandlingsutvalget at alle klagene har kommet inn. Jeg som «vanlig» politiker har ikke fått sett disse papirene.

Det er problematisk, mener tidligere kommuneadvokat i Stavanger, Tor Plathe.

– Når det gjelder friområde er ikke pris et tema, fordi det er definert i henhold ti loven, sa Plathe, til NRK for et par uker siden.

– Den praksisen som kommunen har ført – å behandle disse sakene bak lukkede dører – den behandlingen mener jeg har vært i strid med kommuneloven, fortsetter han.

Vil se på henvendelsen

Leder for kontrollutvalget, Steinar Torgersen, bekrefter at han har mottatt henvendelsen fra Fremskrittspartiet på bakgrunn av intervjuet med Plathe.

– Vi kommer til å se på henvendelsen vi har fått fra Fremskrittspartiet. Hvorvidt vi går videre er det opp til utvalget å bestemme, sier han.