– Navnet Pensjonistpartiet fungerer ikke

Pensjonistpartiets listetopp i Rogaland mener partinavn er misvisende og ønsker navneendring. NRKs valgkommentator Tom Hetland tror ikke det vil ha noen effekt.

Karl Sandvig

Karl W. Sandvig mener Pensjonistpartiets navn er misvisende. Nå ønsker han en navneendring.

Foto: Arild Eskeland

Torget utenfor kulturhuset i Stavanger er et naturlig samlingspunkt for stemmesanking i valgkampen. Men ikke alle når ut til like mange forbipasserende, når det deles ut valgbrosjyrer, ballonger og pins.

– Problemet med navnet er at når vi står på Arneageren og deler ut materiell og brosjyrer fra Pensjonistpartiet, får vi ofte en avvisende hånd. Folk sier at de ikke er pensjonister ennå, men kommer tilbake om noen år, forteller Pensjonistpartiets listetopp i Rogaland, Karl W. Sandvig.

Han har selv tatt opp temaet på de tre siste landsmøtene til partiet, men forslaget om navneendring har ikke sanket nok stemmer.

– Jeg mener vi dessverre har feil navn på partiet. Det fungerer ikke og er misvisende, konkluderer han.

– Er ikke Pensjonistpartiet for pensjonister?

– Det er ikke kun for pensjonister, vi er også for yngre mennesker. Vi har et program som omfatter alle grupper mennesker, svarer Sandvig.

– Hva burde partiet hete?

– Det har kommet mange forskjellige innspill. Jeg vil ikke bruke tid på å diskutere det nå, men noe annet enn Pensjonistpartiet.

Prislapp: 1,5 mill.

I 2013 undersøkte Pensjonistpartiet hva en navneendring vil koste dem. Kalkylene viste at det ville gi dem en utgift på rundt 1,5 millioner kroner.

– Jeg er enig med Sandvig at vi må diskutere navnet, men det vil koste mye. Vi må ha et godt forslag om vi skal endre navn, sier leder i Pensjonistpartiet, Ottar Gjermundnes.

ottar gjermundnes

Partileder Ottar Gjermundnes støtter Sandvigs ønske om navneendring om det nye navnet er godt nok.

Foto: Pensjonistpartiet

Han ønsker en diskusjon rundt navnet velkommen.

– I de tolv årene jeg har vært med i partiet, så har navnet vært diskutert jevnlig.

Lokale vaktbikkjer

Tom Hetland, NRK Rogalands politiske kommentator, er enig i at dagens partinavn kan distansere Pensjonistpartiet fra potensielle velgere som ikke er pensjonister.

– De signaliserer at det er et parti for pensjonister. Skal de skifte navn må de skaffe seg en bredere politisk plattform, mener kommentatoren.

Gjermundnes kontrer med at partiet støtter de svake gruppene i samfunnet, enten det er barn, uføre eller pensjonister.

Tom Hetland

Tom Hetland tror ikke partiet har noe å hente på en navneendring.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Lokalt fungerer vi som en vaktbikkje for de svake i samfunnet.

Pensjonistpartiets dilemmaet

Hetland har ikke tro på at en navneendring vil gi partiet et løft.

– Det er allerede mange partier i Norge. Jeg er ikke overbevist om at det kun er navnet som er pensjonistpartiets problem, mener Hetland.

– Kan en navneendring distansere Pensjonistpartiet fra deres kjernevelgere?

– Det er det som er dilemmaet. Nå signaliserer de at Pensjonistpartiet tenker på pensjonistene, en stadig større del av folket, svarer kommentatoren.