Ønsker lovendring for å stryke fetterens dom

Forsvarer Arvid Sjødin ber justisdepartementet se på muligheten for å endre loven slik at Birgitte Tengs sin fetter får opphevet den sivilrettslige dommen i drapssaken fra 1995.

Nekter for hasjsalg

VIL RENVASKE: Arvid Sjødin representerer fetteren til Birgitte Tengs.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Fetteren har en beskyldning hengende over seg, men likevel er han helt ute av etterforskningen. Han har en sivilrettslig dom, og dette må staten nå rydde opp i, sier advokat Arvid Sjødin.

Birgitte Tengs

DREPT: Birgitte Tengs var 17 år gammel da hun ble drept i nærheten av sitt hjem på Karmøy i mai 1995.

Foto: Privat

Advokaten representerer Birgitte Tengs` fetter som først ble dømt, men senere frifunnet for drapet på sin kusine på Karmøy i 1995. Selv om fetteren ble frikjent for drapet, ble han dømt sivilrettslig til å betale en erstatning på 100.000 kroner. Lagmannsretten begrunnet dommen med at det er overveiende sannsynlig at fetteren hadde drept kusina.

Nå har advokaten sendt brev til justisdepartementet der han krever at denne dommen endres.

«En lov står over en dom. Det å fremme et lovforslag overfor Stortinget for å oppheve dommen vil være i tråd med rettferdighet og de konvensjoner Norge har underskrevet», heter det i brevet.

– Dommen baserer seg på at han har voldtatt og drept sin kusine. Det er en uriktig dom, ifølge Sjødin som viser til Kripos sine uttalelser da saken ble overlevert politidistriktet for snart ni måneder siden.

Birgittesaken

ÅSTEDET: Birgitte Tengs ble funnet drept på Gamle Sundsveg 6. mai 1995.

Foto: NRK

Ny etterforskningsrunde

I desember 2016 ble det klart at Sør-Vest politidistrikt gjenopptok etterforskningen av det uoppklarte drapet. Kripos anbefalte konkrete etterforskningsskritt etter å ha gått gjennom saken i flere måneder.

– De ga der uttrykk for at de vil gjenoppta saken, og sa at fetterens tilståelse ikke er del av denne etterforskningsrunden. Det er en av de klarest renvaskelsene av en person som har vært uriktig dømt, sier Sjødin.

Saken er ikke ferdig etterforska. Bør ikke disse kravene vente til saken er ferdig?

– Nei, den er så klar, og fetteren er ikke inne i den pågående etterforskninga, sier Sjødin.

Fetteren følger med

Hva politiet nå foretar seg i etterforskningen er interessant for fetteren, som følger saken nøye.

– Han synes den pågående etterforskningen virker seriøs, og er veldig tilfreds med det. Vi håper at denne saken blir oppklart og at noen må stå til rette for drapet, sier Sjødin.

Fetteren til Birgitte Tengs

FØLGER SAKEN: Fetteren syns dagens etterforskningsrunde virker seriøs, forklarer hans forsvarer.

Foto: Zbigniew Czaplicki / NRK

Fetteren har søkt staten om erstatning, men denne prosessen er stanset nå på grunn av arbeidet som pågår i saken.

– Vi mangler fortsatt innsyn i mye av materialet i saken. Det er viktig at vi får ut det som kan være viktige bevis, sier advokaten.

Brevet fra fetterens advokat ble sendt tirsdag, og justisdepartementet må i tiden framover finne ut hva de ønsker å gjøre med kravet.

– Hva bør vi gjøre med en uriktig dom? Jeg tror ikke at justisdepartementet kan gå inn for å opprettholde den. De må finne en utvei for å få omgjort den dommen. Dette gjelder menneskerettigheter, sier Sjødin.