Ønsker katolsk kirke i Sandnes

St. Svithun katolske menighet ber Sandnes kommune om hjelp.

I dag er det nær 1000 registrerte katolikker i Sandnes som tilhører menigheten i Stavanger.

Det siste året har menigheten hatt en månedlig messe i Sandnes metodistkirke, men nå vil menigheten helst ha egne lokaler.