– Ungdommene gir uttrykk for at de ønsker at foreldrene skal bry seg mer

Det høye antallet ungdommer som har nær tilknytning til narkotikamiljøet i Egersund bekymrer i kommunen. Uteseksjonslederen i Stavanger forteller at disse ungdommene ofte ønsker mer nærhet til foreldrene.

Tonje Hoff fra uteseksjonen i Stavanger

Tonje Hoff fra Uteseksjonen i Stavanger mener tallene i Eigersund gir grunn til bekymring. Hun poengterer viktigheten av at foreldre involverer seg i sine ungdommers liv og stiller strengere krav.

Foto: Ida Thune Øritsland / NRK

– Ungdommer som eksperimenterer med narkotika gir uttrykk for at de trenger foreldre som snakker med dem og er opptatt av hvordan de har det, selv om de gjerne kan gi inntrykk av det motsatte.

Det forteller Tonje Hoff i Uteseksjonen i Stavanger som reagerer med bekymring på at det Politiet frykter at et halvt årskull rekrutteres til narkomiljø .

Politiet i kommunen tror de flere av disse kan være på vei inn i narkotikamiljøet.

– Det er et mye høyere tall enn jeg så for meg og det er sjokkerende. Vi som foreldre må våkne opp og se hva ungdommene våre holder på med, sier Tone Byberg som er FAU-leder ved Husebø ungdomsskole i Egersund.

– Bry deg

Derfor kommer nå lederen for uteseksjonen i Stavanger med råd til hvordan foreldre kan bli mer observant på problemet.

– Disse ungdommene ønsker å gjøre ting sammen med foreldrene sine, og de ønsker å ha foreldre som bryr seg og engasjerer seg, sier hun til NRK.

– Kjør dem til venner, hent dem hos venner. Da er det mye enklere å holde oversikten og hvem de holder seg med, sier hun.

Hoff forteller at mange av ungdommene som de har kartlagt i Stavanger kjennetegnes med å ha foreldre som ikke har oversikt over hvor ungdommen sin er.

– Vet ikke hvor farlig det er

Rolf Skaara

Lederen for rusomsorgen i Eigersund, Rolf Skaara, mener foreldre i kommunen må våkne opp.

Foto: Øystein Ellingsen/NRK

Og også lederen for rusomsorgen i Eigersund, Rolf Skaara, tok – Foreldrene må ta ansvar .

– Det ligger et stort ansvar hos foreldrene og andre omsorgspersoner. Selv om kommunen får opprettet en veldig god tjeneste på dette området med et utvidet ungdomskontaktnett, kan vi ikke demme opp for dette, sa Skaara.

– Det er grunn til å tro at mange ikke vet hvor farlig denne narkotikaeksperimenteringen er, og hvilke langtidskonsekvenser dette kan få for dem, poengterer han.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Egersund by

Politiet i Eigersund kommune har 50-100 ungdommer på en bekymringsliste. Dette er personer som politiet mener står nær narkotikamiljø.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Nedgang i Europa

Etter en topp rundt årtusenskiftet, har bruken av hasj, marihuana, cannabisolje og andre cannabisstoffer gått stadig nedover i Norge. Blant norske 15- og 16-åringer er bruken halvert, og det er en jevn nedgang også i Europa.

Mens tendensen ellers i landet altså er at narkobruken blant ungdom er i retur, er utviklingen motsatt i Egersund.

– Vi vet at tidlig kontakt med rusmidler øker faren for at de utvikler et rusproblem. Og vi vet at de som kjenner noen som bruker rusmidler øker sjansen for at også de begynner med det, sier Hoff i Uteseksjonen i Stavanger.

Stavanger har per dags dato et tall på 100 elever som på ungdomsskolen har prøvd eller bruker hasj.

Derfor er det alarmerende at politiet i Eigersund, kommunen med sine rundt hundre tusen færre innbyggere enn i Stavanger, sitter med 50–100 ungdommer på en bekymringsliste.

Vektlegger sunne fritidsaktiviteter

Tonje Hoff

Hoff vektlekker sunne miljøer og fritidsaktiviteter som en suksessfaktor for å holde ungdommer utenfor narkotikamiljøer.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Hoff mener Egersund nå må kartlegge hvem disse ungdommene er for å få ned dette tallet.

– Det er ofte varierte grunner til at de prøver narkotika. Dette kan være ungdommer som har svake skoleprestasjoner, du vil også finne det hos dem som skulker eller de som har droppet ut av faste fritidsaktiviteter.

– Foreldre kan senke skuldrene sine dersom ungdommen i huset har venner som har sunne holdninger, og dersom ungen er i sunt miljø. Mestring har i tillegg en enorm forebyggende effekt, understreker hun.

Hun mener ansvaret er mer kompleks enn å plassere hovedansvaret på foreldrene, og mener fokuset på unge som bruker hasj må økes i samfunnet.

– Vi må tørre å snakke med unge ungdommer helt ned i 12–13 alderen om rus, avslutter hun.