Ønsker billigere bompenger

Fylkespolitikerne er uenige med Vegvesenet om bompengesatsene i Ryfast.

Ryfast

Fylkespolitikere og Statens Vegvesen er uenige om Ryfast-finansiering.

Foto: NRK

Samferdselspolitikerne i fylket vil ha lavere bompengesatser i Ryfast enn det Statens vegvesen går inn for.

Politikerene vil at gjennomsnittsprisen skal være 150 kroner for å kjøre gjennom Solbakktunnelen mellom Stavanger og Tau, og 18 kroner i Hundvågtunnelen. Statens Vegvesen har foreslått 182 og 20 kroner for de samme passeringene.

Betaler over lengre tid

For å få til det går de inn for å forlenga bompengeperioden til 30 år, seier leiar i samferdsleutvalet, Odd Arild Kvaløy.

- Det vil bety at du får en lavere bomavgift for den enkelte som passerer selv om de må betale over lengre tid. Det vil igjen, etter vårt skjønn bidra til å styrke trafikkgrunnlaget for Ryfast, og dermed gjør det enda mer robust.

Anbefalingen fra samferdselsutvalget er enstemmig. Derimot er det uenighet om hvem som skal bære byrden dersom finansieringen av Ryfast skulle svikte. Fylkesrådmannen ba politikerne forutsette at det skal dekkes av trafikkantene på Hundvågsida, eventuelt med en bom på bybrua i Stavanger. Men flertallet, Høyre, FRP og halve Krf, sa nei til dette.

Ikke forhåndsbompenger

Det er Stortinget som til slutt fastsetter bompengene i Ryfast. De får dessuten et klart råd fre fylkepolitikerne om å ikke kreve inn forhåndsbompenger på ferjene, sier Kvaløy:

- Vi mener at forhåndsbompenger blir en skjevhet, og en feilfordeling fordi noen må betale, mens andre slipper det, sier Kvaløy.