Ønsker arbeidsledige som fosterforeldre

En stiftelse rekrutterer nå fosterforeldre blant arbeidsledige i Rogaland. De som tar på seg oppdrag, kan tjene opptil en halv million kroner i året. – Vi er ute etter dem som har et genuint ønske om å gjøre en forskjell for et barn eller en ungdom, sier Siri Dovland i stiftelsen Fyrlykta.

Lapp med «Til mamma»
Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Stiftelsen holder for tida til på Mulighetsterminalen i Stavanger, Nav og Stavanger kommunes et møtested for arbeidssøkere fra regionen. Ved utgangen av mai var nesten 12.000 arbeidsledige bare i Rogaland. På Sørlandet og resten av Vestlandet er også ledigheten høy.

Siri Dovland i Fyrlykta

Siri Dovland i stiftelsen Fyrlykta.

Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

Fyrlykta, som leverer fosterhjemstjenester og familiehjem til både Bufetat og Oslo kommune, etablerte seg i Rogaland høsten 2015. Siden da har stiftelsen skaffa til veie fem nye hjem.

Må stille opp «på timen»

På Mulighetsterminalen i Stavanger forsøker Dovland å finne arbeidsledige som kunne tenke seg et oppdrag med mening: Ta vare på et barn eller en ungdom med spesielt behov for omsorg.

Forsterka fosterhjem er oppretta for unge over 12 år som har behov for ekstra oppfølging, mens beredskapshjem står parat til å motta barn som plutselig trenger å bo et nytt sted (se faktaboks).

Ingen av dem NRK snakker med denne dagen har lyst til å begynne som fosterforeldre. «Føler meg ikke kompetent», «Vil ikke være bundet til hjemmet» og «Har ikke stor nok plass hjemme» er blant forklaringene.

Kan tjene opptil 500.000 i året

Likevel: Dovland har tro på at hun kan finne fram til flere fosterforeldre blant de arbeidsledige.

– Det jeg erfarer når jeg snakker med folk her, er at flere sier at de har lurt på det, tenkt på det og ønsker mer informasjon. Men terskelen er høy for å ta kontakt sjøl, påpeker hun, og tror dermed tilstedeværelsen på Mulighetsterminalen kan hjelpe.

Og åpner du huset, som forsterka fosterhjem eller beredskapshjem, får du lønn: Opp mot en halv million kroner i året.

Lang prosess for å bli fosterhjem

– Våre oppdrag er lønna oppdrag. Dette kan være en mulighet for noen som har gått med tanker om at de kunne tenke seg det. Muligheten er nå, sier hun.

En familie som skal bli fosterhjem, blir vurdert gjennom hjemmebesøk, 4–6 samtaler, må ta et 30 timers kurs og vente minst to måneder før fosterhjemmet blir en realitet.

– Man må ha penger for å bo og leve, og dette blir et livsprosjekt for mange. Da skal det være lov til å ta mot lønn, mener hun.