Ønsker å merke pigghå ved Jærkysten

I mange år har de kjempa for at pigghåen skal få leve godt i norske farvann. Hai-entusiastene frykter at norske myndigheter ikke gjør nok for å bevare den rødlista arten.

Dykking ved Reve

Dykkere fra organisasjonen på vei inn etter dykk på Reve. Fra venstre: Raymond Hobberstad, Roger Carson, Fredrik Myhre.

Foto: Uli Kunz

En årlig svømmetur med pigghå langs Jærkysten har blitt tradisjon for å redde på den truede arten. I flere år har organisasjonen Hjelp Havets Haier kjempa for arten.

– Norge hadde tidligere verdens største fiskeri etter pigghå. Vi som nasjon har derfor en betydelig skyld for den kraftige nedgangen hariarten har opplevd i de siste fem tiårene, sier leder i organisasjonen, Fredrik Myhre.

I dag er det totalforbud mot å fiske pigghå for fritidsfiskere, men det finnes unntak for yrkesfiskere med garn og line.

Det er femte året på rad har dykkere i organisasjonen tatt turen til Jærkysten for å dykke med haiene.

Vil registrere pigghå på fiskerimottak

Roger Carson får selskap av en pigghå

Roger Carson får selskap av en pigghå.

Foto: Fredrik Myhre

Fiskeridirektoratet har nylig kommet organisasjonen i møte, og ønsker nå å samle informasjon om alder, kjønn og lengde av pigghå som kommer inn ved norske fiskerimottak. Tidligere i måneden la direktoratet fram en plan for arbeidet.

Organisasjonen mener dette tiltaket ikke er godt nok.

– Å kun samle inn informasjon om haier gir for lite kunnskap, men det er gledelig at pigghå endelig har fått høyere prioritering hos norske fiskerimyndigheter, sier Myhre.

Fiskeridirektoratet har tidligere vært tydelig på at det er en grunn til at reglene er slik de er. Dette går blant annet på å ta hensyn til fiskerne. For dem blir det vanskelig å fiske dersom de ikke kan risikrer å få pigghå i garnet.

Krever merkefiske av arten

Organisasjonen har i en årrekke jobba for å merke pigghå. Dette innebærer å fange inn pigghå med krok og line, for deretter å reigstrere kjønn, lende, vekt, og informasjon om hvor den ble fanget.

Deretter får pigghåen en nummerlapp på ryggfinnen og settes tilbake i havet igjen.

– Merkefiske er en vinn-vinn-situasjon. Forskere får da hentet inn ny kunnskap om haiarten, og overvåke hvordan haibestanden utvikler seg over tid uten å drepe flere truede haier, sier Myhre.

Pigghå på Reve