Ønsker å legge ned kommunale barnehager

I Haugesund settes de yngste opp mot de eldste. Høyre vil ikke ha kommunale barnehager, og heller prioritere penger på å gi eldre enkeltrom på institusjon.

Sagatun barnehage

Høyre i Haugesund mener det er fornuftig å legge ned kommunale barnehager som Sagatun og heller bruker pengene på enkeltrom for eldre. Partiet mener Ap i byen trumfer gjennom rivning og ny bygging av Sagatun barnehage med doblet kapasitet.

Foto: Thomas Halleland

Det har vært mange ledige barnehageplasser i Haugesund. Nå har 64 barn, som egentlige ikke har rett på plass, fått tildelt plass. I tillegg bygges det nå en privat barnehage som kan ta imot opp mot 80 barn.

– Det er en overdekning. Vi ønsker å legge ned kommunale barnehager og bruke penger på å gi eldre enkeltrom på institusjon, sier Jarle Utne-Reitan, gruppeleder for Høyre i Haugesund.

Jarle Utne-Reitan

Jarle Utne-Reitan er gruppeleder for Høyre i Haugesund.

Foto: Rosa Iren Villalobos / NRK

Het debatt om enkeltrom

I sommer presenterte KS (Kommunenes Sentralforbund) en rapport om kommuner som barnehagemyndighet. Her kommer det fram at det er store kostnader for kommuner når barn, uten rett på plass etter barnehageloven § 12a, blir tildelt barnehageplass.

– Private barnehager har gitt familier i Haugesund gode tilbud gjennom flere tiår, sier Utne-Reitan, som mener det private alternativet er den beste løsningen for framtidens dekning i kommunen.

Høyre-politikeren mener penger spart på barnehage kan gå til eldre som ønsker enkeltrom på institusjon. En debatt som var het i høstens valgkamp.

– Under valgkampen bedyret Ap, SV, KrF og V hvor tungt det var å sende eldre på dobbeltrom og lovet at det skulle skje i så kort tid som mulig. Nå løper de ifra sine valgløfter, sier Utne-Reitan.

Kjell Inge Bråtveit

Kjell Inge Bråtveit (Ap) er leder for utvalget for oppvekst i Haugesund.

Foto: Magnus Berning / NRK

– Vi prøver å få orden på økonomien, og er nødt å ta noen upopulære avgjørelser. Vi liker selvfølgelig ikke at de eldre må bo på dobbeltrom, men det er noen grep vi må ta for å spare penger.

– Høyre gjør helomvending

Onsdag presenterer flertallspartiene sitt første budsjett i kommunen. Her er det lagt inn penger til kommunale barnehageplasser.

– Høyre har vært med på et enstemmig vedtak om å bygge ut de kommunale barnehagene, for å spare penger. Det er dyrt for en kommune å ha private barnehager, og vi må ut i store summer i overføringer, sier leder for utvalget for oppvekst i Haugesund, Kjell Inge Bråtveit (Ap).

Ap-politikeren mener det er langt smartere å legge til rette for nok kommunale barnehageplasser, og reagerer på at Høyre gjør helomvending i saken, og setter opp barn mot eldre.

– Å sette svake grupper opp mot hverandre liker jeg svært dårlig, sier han.

Underlagt økonomisk kontroll

Haugesund kommunes budsjett må godkjennes av Fylkesmannen fordi vi er underlagt økonomisk kontroll.

– Det vil være svært spesielt om Fylkesmannen godkjenner låneopptak på 25 millioner kroner til barnehageutvidelser som er helt unødvendige, sier Utne-Reitan.

– Vi er i ferd med å rydde opp etter Høyre som har styrt kommunen i flere tiår. Nå lager vi et budsjett som kan gi kommunen handlingsrom igjen, sier Bråtveit.