Omstridt cruise-oppgang i Stavanger

Lørdag fikk Stavanger besøk av årets første cruiseskip, men langt flere er i vente. 186 skip kommer i år – 19 flere enn i fjor. Miljøpartiet de Grønne vil ha en øvre grense på cruiseanløp.

Cruiseskip forlater Stavanger

Som første cruiseskip i år forlot «Oriana» Vågen i Stavanger lørdag.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Vi vil helst ha et tak på antall cruiseanløp. For det første på grunn av forurensingen, men vi ønsker også at kvantitet ikke skal gå på bekostning av kvalitet innen turistnæringen, sier Susanne Heart (MDG), lokalpolitiker i Stavanger.

Men hun og partifellene fikk ikke gjennomslag da Kommunalstyret for miljø og utvikling (KMU) i Stavanger vedtok en økning av cruisetrafikken.

Årets første

Årets første cruiseanløp skjedde lørdag – da var skipet «Oriana» innom byen. Totalt 186 cruiseskip er ventet til Stavanger i 2017. Det er 19 flere enn i fjor, men elleve færre enn rekordåret 2013.

Heart understreker at hun og partiet ikke er i mot cruisetrafikk til Stavanger, men mener at cruiseturistene legger igjen for lite penger til at vi skal lokke til oss flest mulig av dem.

Susanne Heart

Susanne Heart fra Miljøpartiet de Grønne vil ha en øvre grense på cruiseanløp.

Foto: Pia Hetland

– Hvis vi ønsker oss en solid turistnæring, så er nok ikke cruise det helt store. Disse turistene har allerede butikker og spisesteder ombord, og er bare så vidt i land, sier hun.

MDG er også kritiske til forurensingen skipene forårsaker – og forringelsen av bylandskapet.

– Skipene ligger ofte langt inne i Vågen og ødelegger litt av det turistene har lyst å se – nemlig opplevelsen av den fantastiske middelalderbyen vår, sier Heart.

  • LES OGSÅ: Stadig flere cruiseturister til Norge
  • LES OGSÅ: En felles cruiseplan må på plass
    Cruisesesongen er i gang

Jevnere fordeling

Ifølge cruisesjef i Stavanger, Anders Bang-Andersen, kommer skipene mer spredt i år enn før.

– Før var det mest trykk om sommeren, nå blir det en jevnere fordeling av anløpene. Vi har nå cruiseskip hver eneste måned fram til jul med siste anløp lille julaften, sier han.

Videre påpeker Bang-Andersen at det er tre eller fire dager i løpet av året hvor det er fire skip inne samtidig.

– Og det er relativt få helger hvor skip er inne både lørdag og søndag, sier han.

Cruisegeneral i Stavanger, Anders Bang-Andersen

Ifølge cruisegeneral i Stavanger, Anders Bang-Andersen, kommer cruiseskipene mer spredt til Stavanger i år.

Foto: NRK

Jobber for renere drift

Bang-Andersen håper at skipene har med seg 350.000 cruiseturister i 2017. Undersøkelser fra Innovasjon Norge viser at cruiseturister bruker i gjennomsnitt 860 kroner dagen når de går i land, mens andre turister bruker 1285 kroner dagen.

– Men på toppen av det personlige forbruket kommer det rederiet betaler i miljøavgifter og for loser osv., sier han.

Bang-Andersen understreker at næringen tar miljøproblematikken på alvor.

– Det pågår nå et arbeid med å gjøre skipene renere, blant annet med LNG-drift som man allerede har på Fjordline sine skip, sier han.