Her kommer 700 meter «ny E39» på fredag

Anleggsarbeidet i forbindelse med Ryfast fører til ny omlegging av motorveien ved Mosvatnet.

Omlegging av E39 ved Schancheholen

Silk ser den nye omkjøringsveien ved E39 i Schankeholen ut. Veien er 700 meter lang.

Foto: Statens Vegvesen

– Av erfaring vet vi at bilistene raskt venner seg til nye kjøremønstre. Vi ber om at alle tar hensyn og holder den nedsatte fartsgrensen, sier Dag Daland, som er delprosjektleder for Ryfastutbyggingen i Statens vegvesen.

Fredag morgen blir E39 annerledes for bilistene som kjører sørover fra Stavanger i retning mot Sandnes. Ved Schancheholen åpnes en ny 700 meter lang omkjøringsvei ved siden av de kjørefeltene som brukes nå.

– Omkjøringsveien er litt smalere enn motorveien, og fartsgrensen er satt til 50 kilometer i timen, sier Daland.

Påkjørsel stenges natt til fredag

Årsaken til omleggingen er anleggsarbeidet som pågår i dette området i forbindelse med Ryfast-utbyggingen.

– Det er nok en fordel at omleggingen skjer den siste dagen i vinterferien. det er mindre trafikk i rushtiden nå, sier Daland.

Anleggsarbeid, Eiganestunellen, Ryfast

Det er anleggsarbeidet i forbindelse med Ryfast-utbyggingen som gjør at E39 ved Schancheholen blir lagt om.

Foto: Rolf Marnburg / NRK

I forbindelse med omleggingen blir påkjørselen til E39 fra Schancheholen og sørover blir stengt natt til fredag. Da vil det bli skiltet alternative omkjøringsveier. En av disse er å kjøre inn på motorveien nordover og snu ved den midlertidige rundkjøringen.

Sprengningsarbeider

– Vi skal legge nye vannrør, strømkabler og samtidig bygge den nye sykkelstamveien i området. Det vil bli noe sprengningsarbeid i to måneder fremover, sier Daland.

På samme tid (natt til fredag) som påkjørselen til E39 ved Schancheholen stenger blir også E39 lenger sør, ved Soma i Sandnes, stengt for trafikk. Her skal det bygges ny gang og sykkelbro over E39.

Flere nyheter fra Rogaland