40.000 liter olje sluppet ut på Statfjord-feltet

40.000 liter råolje ble sluppet ut i sjøen på Statfjord-feltet torsdag morgen.

statfjord

Oljeutslippet skjedde på Statfjord-feltet i Nordsjøen, hvor Statoil er operatør.

Foto: Statoil

Foreløpig vurderinger tilsier at utslippet er i størrelsesorden 40 kubikkmeter råolje. Videre undersøkelser og gransking vil avdekke omfang og årsaksforhold nærmere, opplyser Statoil.

Oljeutslippet ble oppdaget ved 8.30-tiden torsdag under lasting av olje fra Statfjord A-plattformen til tankskipet Hilda Knutsen via lastebøyen OLS B, som ligger mellom Statfjord A og Statfjord B.

– Vi har fartøy i området med oljevernutstyr, og jobber nå med å få oversikt over lekkasjen, sier pressetalsmann for Statoil, Ola Anders Skauby.

Produksjon går som normalt

Lekkasjen har oppstått i en flens i en lasteslange. Lasting til tankskipet er stoppet, og tilførselen til rørledningen og lastesystemet fra Statfjord A er stengt. Produksjonen på Statfjord A går imidlertid som normalt.

Beredskapsfartøyet utstyrt med oljevernutstyr og ankerhåndteringsfartøy utstyrt med ROV er på stedet. Et SAR-helikopter bistår dessuten med overvåking. Statoil opplyser at relevante myndigheter er varslet.

Åtte år siden sist

Det er bare åtte år side sist gang det var oljeutslipp ved Statfjord-feltet. I desember 2007 rant 4.400 kubikkmeter råolje ut i havet etter brudd på lasteslangen mellom Statfjord A-plattformen og bøyelasteskipet Navion Britannia.

Dette utslippet var det nest største på norsk sokkel, bare mindre enn utblåsningen på Bravo i 1977. Statoil ble i 2009 ilagt et forelegg på 25 millioner av statsadvokaten i Rogaland for utslippet.

– Håper Statoil har lært

Arnstein Vestre, leiar i Natur og ungdom

Arnstein Vestre, leder i Natur og ungdom.

Foto: Per Kristian Grimeland / NRK

Natur og ungdom-leder Arnstein Vestre håper at Statoil nå har lært av sine feil.

– Den gang tok det lang tid før Statoil oppdaget utslippet, og vi så i ettertid at Statoil ikke klarte å lære av sine feil, så vi er veldig spent på om Statoil har lært nå – om de klarer å begrense utslippet, og også rydde opp etterpå, sier han.

Norgeshistoriens største oljeutslipp skjedde under Bravo-ulykken i 1977. Da ble det sluppet ut 12.700 kubikkmeter råolje. Det ble ikke påvist skade på livet i havet etter denne ulykken og utslippet nådde aldri land.