Oljesøl på E39

Det er glatt vegbane på E39 like etter avkjørsel til Soma. Grunnen er oljesøl. Trafikken går derfor sakte.

Oljesøl
Foto: Ronny Hjertås