Liker det ikke, men lar Statoil holde på

De vil ikke ha oljesand, men de vil heller ikke blande seg. For sjette gang skal Statoils generalforsamling stemme over den kontroversielle satsingen, men selskapets største aksjonær, staten, forblir taus.

Leismer in Canada

Politikere på tvers av partiene er misfornøyde med satsing på oljesand, men de kommer ikke til å gripe inn. Bildet er fra Statoils testanlegg, Leismer, i Canada.

Foto: Øyvind Hagen / Øyvind Hagen

– Jeg er ikke noe glad i oljesandvirksomhet i det hele tatt.

Klar tale fra leder for næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp), foran dagens generalforsamling i Statoil.

Geir Pollestad

Geir Pollestad ser gjerne at Statoil trekker seg ut av oljesand, men han kommer ikke til å kjempe for at staten skal gripe inn for å få det til.

Foto: Inger Johanne Stenberg

– Som person og politiker har jeg ikke noe til overs for oljesand, sier Tina Bru i energi- og miljøkomiteen (H).

De føyer seg dermed inn i rekken av flere partier og politikere som har en klar mening om at det ikke bør investeres i oljesand. I Stavanger i dag skal Statoils generalforsamling stemme over hvorvidt de skal fortsette sin satsing på oljesand i Canada, men så lenge staten stemmer med styrets anbefaling, vil det ikke skje noen store endringer. Det er i dag sjette gang generalforsamlingen stemmer over den kontroversielle satsingen.

– Vi styrte i åtte år, og vi instruerte ikke selskapet da. Jeg tror vi skal stå fast på den beslutningen at det er styret som bestemmer hva Statoil skal gjøre, og hva de ikke skal gjøre, sier Pollestad.

Selv om forslaget om oljesand-stopp pleier å oppta mye av tiden på generalforsamlingen, faller forslaget like brutalt hvert år: i fjor stemte marginale 0,46 av aksjonærene for forslaget, ifølge Aftenbladet.no.

Se Statoils egen promotering av virksomheten i Canada. Saken fortsetter under videoen.

Motstanden øker i Arbeiderpartiet

Både KrF, Miljøpartiet de grønne og Venstre har vært med på forslag til Stortinget om å trekke Statoil ut av oljesand, i tillegg har også SV gitt uttrykk for at de kunne vært med på lignende forslag. Nå begynner også krefter innad i Arbeiderpartiet å murre.

– Jeg er helt imot oljesand, og det at vi i Rogaland Ap har vedtak på å trekke Statoil ut, sender et sterkt signal, sier stortingsrepresentant Eirin Sund.

– Men hvorfor har dere ikke sagt noe før?

– Dette har tatt tid, og det har vært en prosess. Men at vi i oljefylket har et vedtak om å trekke Statoil ut av oljesand, sender et sterkt signal. Nå tror jeg det blir en sak på Landsmøtet neste år.

– Er det realistisk at dere får gehør der?

– Det får tiden vise. Men den dreiningen vi har sett nå hos en del fylkeslag viser at det skjer en bevegelse, sier Sund.

Vil ikke blande seg

Men selv om flere av stortingspartiene og -politikerne har tydelige standpunkt, er det et prinsipp som går foran, norsk eierskapspolitikk.

Eirin Sund

Det har skjedd en bevegelse innad i Arbeiderpartiet, tror leder i Rogaland Arbeiderparti, Eirin Sund.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Norsk eierskapspolitikk baserer seg på et prinsipp om at forretningsmessige avgjørelser skal tas av styret. Det er de som har kompetanse og ikke jeg eller andre politikere på Stortinget. Da synes jeg det er mer redelig å argumentere for at staten ikke skal eie Statoil i det hele tatt, hvis man ikke er enig i beslutningene som tas, sier Bru.

Men en så streng tolkning av eierskapspolitikken vil ikke professor i selskapsrett ved Universitetet i Oslo, Beate Sjåfjell, være med på. Hun kan godt si seg enig i at staten heller bør selge seg ut hvis de ikke vil ta grep.

– Jeg mener staten bør bruke den kompetansen og plikten de har til å instruere Statoil her. Det er en uholdbar situasjon vi har hatt en del år nå, hvor staten er hovedaksjonær i et så stort og viktig selskap, men ikke vil ta ansvaret som følger med. Hvis man ikke vil ta det ansvaret, eller ikke tør det, så må man heller ta konsekvensen av det og selge seg ut, sier Sjåfjell.

Hun legger til at det ikke er jussen som står i veien for å gripe inn, heller viljen eller mangel på forståelse hos politikerne.

– Skulle ønske de trakk seg ut

Under dagens generalforsamling kommer det for sjette gang opp et forslag som skal stemmes over. Det er Greenpeace og WWF som fremmer forslaget, men også i år vil forslaget falle om ikke staten stemmer mot styret.

– Det er ingen tvil om at oljesandvirksomheten er omstridt, og jeg skulle ønske Statoil ikke holdt på med det. Men jeg erkjenner at det er styret som skal ta den vurderingen, sier Pollestad.

– Tror du Statoil hører på hva dere ønsker?

– Jeg håper de gjør det, men det er til syvende og sist styret i Statoil som tar den avgjørelsen. Så må vi uttrykke våre forventninger, avslutter senterpartipolitikeren.