Oljeprosjekt kan gi 1700 jobber

I dag presenterer Statoil sine planer for utbygging og drift av Johan Castberg. Feltet nordvest for Nordkapp er det største av flere oljefunn som er gjort de siste årene i denne delen av Norskehavet. Oljeprosjektet anslås å generere rundt 1700 årsverk nasjonalt. Statoil vil investere anslagsvis 49 milliarder kroner i utbyggingen av feltet som har oppstart i 2022.