Oljenedgangen gjør at færre tar fly

Flytrafikken har gått noe ned på landsbasis, men det er i Stavanger og Trondheim nedgangen vises best, og olja får skylda.

SAS fly inn for landing

Oljenedgangen preger etter hvert hele landet, mener Leif Anker Lorentzen, lufthavnsjef ved Stavanger Lufthavn på Sola.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Dag Falk-Petersen

Konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

– Første halvår har vært preget av lavere vekst og nedgang i trafikken ved våre lufthavner. Luftfartsbransjen er konjekturfølsom, og vi ser at et lavere aktivitetsnivå i norsk økonomi også påvirker trafikken på våre lufthavner, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor i en pressemelding.

Så langt i år har trafikken til og fra Avinors lufthavner gått ned med 1,4 prosent. Men hos Stavanger lufthavn er nedgangen på 4,6 prosent og hos Trondheim lufthavn er den 2,8 prosent.

– Vi har hatt en svak nedgang i trafikken i 2015, og delvis i 2014. Men vi skal huske at vi sammenlikner med årene før som til gjengjeld var rekordår, sier Leif Anker Lorentzen, lufthavnsjef ved Stavanger Lufthavn på Sola.

Preger hele landet

Leif Anker Lorentzen

Leif Anker Lorentzen, lufthavnsjef ved Stavanger Lufthavn på Sola.

Foto: Erik Waage / NRK

Han mener lufthavnen speiler aktiviteten i regionen og næringslivets utfordringer.

– Dette preger både denne regionen, og etter hvert hele landet, sier han.

I juni gikk innlandstrafikken ned med 1,5 prosent, og utenlandstrafikken ned 0,9 prosent. I sum ga dette en nedgang på 1,2 prosent, sammenliknet med samme måned i fjor. Trafikken i årets seks første måneder har gått ned 1,4 prosent, sammenliknet med fjoråret.

Oslo Lufthavn hadde en nedgang på 0,2 prosent i juni, mens Bergen lufthavn hadde en nedgang på 1,1 prosent.

Antall flybevegelser til og fra Avinors lufthavner gikk ned med 1,2 prosent i juni.

Så langt i år har 24 143 988 passasjerer reist til og fra Avinors lufthavner.

Flytrafikken påvirkes veldig raskt

– Vi har sagt tidligere at hvis de store oljeselskapene sier noe på fredagen, så merker vi det på flyplassen på mandagen. Det slår ganske umiddelbart ut hos oss, sier Lorentzen.

Stavanger er i større grad enn de andre lufthavnene i Norge avhengig av næringstrafikken, mener Lorentzen.

– Vi har hatt mye næringstrafikk og vi har i mindre grad hatt fritidstrafikk. Nå er det i ferd med å endre seg. Vi får mer fritid og mer turisme, sier han.

Nå er han er spent på hvordan det andre halve året i 2015 vil utvikle seg.

– Vi håper og tror på en utflating og at det blir vekst, sier lufthavnsjefen.