Oljenedgangen ga færre skip og plattformer

Produksjonen av skip og oljeplattformer sank med 17 prosent fra 2014 til 2015, viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen er den viktigste årsaken til at industriproduksjonen i Norge samla sett falt med 3,5 prosent.

Boligmodulen til Ivar Aasen-plattformen

Boligmodulen til Ivar Aasen-plattformen var nylig ferdig hos Apply Leirvik på Stord. Men fra 2014 til 2015 falt produksjonen av skip og plattformer med 17 prosent her i landet.

Foto: Cato Lauvli

Fallet står i sterk kontrast til produksjonsøkningen året før og til veksten i våre naboland, skriver byrået i en pressemelding.

Redusert investeringsaktivitet i Nordsjøen og fallende oljepriser har påvirket produksjonen i de petroleumsrettede leverandørnæringene i industrien, og spesielt næringen bygging av skip og oljeplattformer.

Les også: Frykter oljenæringen ikke vil klare å reise seg

Les også: Tror på ubetjente oljeplattformer

Bare tre næringer økte

Hele 11 av 15 industrinæringer hadde nedgang i produksjonen i 2015 sammenlignet med 2014. Bare tre næringer hadde produksjonsvekst i denne perioden:

  • papir- og papirvareindustri
  • oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri
  • annen verkstedsindustri

Samtidig hadde Sverige og Danmark en produksjonsvekst fra 2014 til 2015 på henholdsvis 3,3 og 2,3 prosent, mens landene i eurosonen hadde en oppgang på 2,6 prosent i industrien.

Lavere investeringer og sysselsetting

Andre nøkkelindikatorer for utviklingen i industrien viser også nedgang fra 2014 til 2015, ifølge rapporten:

  • Investeringene i industrien gikk ned 5,5 prosent. Reduserte investeringer innenfor næringsmiddel-, drikkevare- og tobakksindustrien bidro mest til denne nedgangen.
  • Industriomsetningen falt med 1,4 prosent i det samme tidsrommet. Det var hjemmemarkedet som stod for nedgangen med et fall på 4,4 prosent, mens det var en omsetningsvekst på 3,1 prosent i eksportmarkedet.
  • Sysselsettingen i industrien gikk ned 2,2 prosent i samme periode

Les også: Her mister industrien flest arbeidsplasser

Les også: – 50.000 oljejobber forsvinner i nedturen

Færre innleide arbeidere

Bruken av innleide arbeidere i industrien gikk ned med hele 19 prosent. Hovedårsaken er at det er bedrifter som leverer produkter og tjenester til petroleumsnæringen, som leier inn flest arbeidere.

Fallende investeringstakt i Nordsjøen siden slutten av 2013 har ført til mindre aktivitet blant virksomheter som er storbrukere av slik arbeidskraft. I dårlige tider er det gjerne innleide arbeidere som først får merke den reduserte arbeidsmengden, heter det i rapporten fra Statistisk sentralbyrå.