Hopp til innhold

Oljeledige vil jobbe med flyktninger

Nav Rogaland ville sjekke om oljeledige var interessert i å lære seg å jobbe med flyktninger. Det var de.

Frøydis Folgerø Kristiansen

Frøydis Folgerø Kristiansen begynner i praksis hos Stavanger kommune på mandag.

Foto: Syed Ali Shahbaz Akhtar

– Det er ganske stor forskjell på disse jobbene, men begge handler om mennesker.

Frøydis Folgerø Kristiansen var hr-rådgiver i Fabricom og hadde jobbet i oljebransjen i ti år da hun mistet jobben.

– Siden i fjor sommer har jeg vært arbeidsledig. Jeg ble kontaktet av Nav om jeg hadde lyst til å komme på et informasjonsmøte om dette kurset. Det hadde jeg veldig lyst til.

Pilotprosjekt

Kurset hun sikter til er et pilotprosjekt Nav Rogaland har satt i gang. Målet er å lære folk som har mistet jobben i oljebransjen å jobbe med flyktninger.

– Flyktningområdet vokste veldig i fjor på grunn av stor innvandring, spesielt på mottakssiden. Nå gjelder ikke det, men kommunesektoren som skal bosette flyktningene blir målgruppen, sier avdelingsleder i Nav Rogaland, Egil Tengs.

Egil Tengs, som er avdelingsdirektør i NAV

Egil Tengs fra Nav prøver å finne nye jobber til arbeidsledige.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Kursingen står driftsoperatør i asylbransjen, Abri Vekst, for. Abri Vekst er selskapet som tidligere drev Norges største asylmottak på Forus.

– Det var så stor interesse for kurset at vi måtte ta inn ekstra, sier administrerende direktør, Kjartan Dirdal.

Kjartan Dirdal

Kjartan Dirdal er administrerende direktør i Abri Vekst.

Foto: Mari Friestad / NRK

Planen var at 20 skulle være med i første pulje. Det ble 23. Det begynte med fire-fem uker med intensiv skolering før planen var å få alle ut i arbeidspraksis.

– Fire mistet vi underveis fordi de fikk jobb, så det er jo greit. De 19 gjenstående har fått praksisplasser, sier Dirdal.

Høyt utdannede

– Deltakerne er høyt utdannede og ressurssterke folk. 75–80 prosent har bakgrunn fra oljebransjen, sier han videre.

Denne gruppa rammes nå ekstra hardt av oljekrisen. Nye tall fra SSB viser at Rogaland er det fylket, bortsett fra Vestfold, som har størst vekst i arbeidsledighet blant høyt utdannede.

Mens 991 med utdanning fra høyskole eller universitet var arbeidsledige i fylket per november 2014, har dette tallet vokst til 2602 per november 2016. Fra 2015 til 2016 økte antallet arbeidsledige med over 20 prosent.

– Vår tankegang er at vi nå må prøve forskjellig kompetansepåfyll sånn at vi kan flytte dem til nye bransjer, sier Tengs.

Nå vil Nav sjekke hvordan det går med den første puljen før de bestemmer seg om de skal fortsette med prosjektet.

Enslige mindreårige

Frøydis Folgerø Kristiansen har fått praksisplass hos EMBO (bosetting av enslige mindreårige) i Stavanger kommune.

– Jeg skal jobbe i et bofellesskap med unge gutter og ta vare på dem. Gjerne være med de ut på fritidsaktiviteter, og hjelpe med lekser, sier hun.

– Hva hadde du sagt hvis noen hadde sagt til deg for et år siden at du kom til å ha byttet ut oljebransjen med flyktninger?

– Det hadde virket veldig fjernt for meg selv om det er et tema som alltid har interessert meg.

Flere nyheter fra Rogaland