Oljekrise gir millioner til kulturbygg – men bare i vest

Kulturbygg og kirker på Vestlandet kan takke oljekrisa for at det nå pusses opp og bygges for over 233 millioner kroner. Pengene kommer fra regjeringens tiltakspakker for å få flere i arbeid der hvor oljekrisa har rammet hardest.

Museumsgården Audamotland

Hovedhuset på museumsgården Audamotland på Jæren settes i stand for 4.7 millioner kroner fra tiltakspakken.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Murmester Karl Johnny Mageland

Murmester Karl Johnny Mageland bygger grue på gamlemåten inne i hovedhuset på Audamotland. Han er en av mange håndverkere som er sysselsatt med tiltakspenger til museene.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

På museumsgården Audamotland i Hå er det hektisk byggeaktivitet. Her bruker Jærmuseet 4,7 millioner kroner som de har fått fra regjeringens tiltakspakke.

Siden mai i fjor har fire snekkere og to lærlinger restaurert alt fra låve, til hestestall, hønsehus og kårbolig.

– Vi skal ha bygninger som er vitnesbyrd om hvordan folk levde og bygde her før i tida. Det er kostbart, og dette er kjærkomne penger fra staten, sier avdelingsdirektør Hans Dybvad Olesen ved Jærmuseet.

  • Se hvilke kulturbygg og kirker som har fått penger nederst i saken

Over 200 tiltaksmillioner

Også kulturen får sin del av regjeringens tiltakspakker for å skape sysselsetting på det oljekriserammede Vestlandet.

Til sammen 233 millioner kroner går til vedlikehold og utbygging av kulturhistoriske bygninger, teater, museer og kirker på Vestlandet på statsbudsjettene for 2016 og 2017.

Jærmuseet

På Jærmuseet skal et nytt underjordisk magasin bygges for penger fra tiltakspakken.

Foto: Illustrasjon

Museer i Rogaland og Hordaland har fått mest, og pengene går både til vedlikehold av museenes kulturhistoriske bygninger, men også til nye prosjekter, som nytt underjordisk magasin ved Jærmuseet, nytt magasin til Norsk Oljemuseum i Stavanger, nyoppusset foajé ved Rogaland Teater, og ny basisutstilling ved Bryggen museum i Bergen.

Resten av landet sakker akterut

– Vel og bra, men det finnes et stort behov for vedlikehold også i andre deler av landet. For vår del handler det om flere titalls millioner kroner, sier fungerende direktør ved Anno Museum i Hedmark, Stig Hoseth.

En klimarapport fra museumsnettverkene som ble lagt fram i januar viste at halvparten av de 5000 kulturhistoriske bygningene som norske museer eier, trenger vedlikehold, og forfallet øker i takt med et våtere og tøffere klima.

Bare Anno Museum alene har ansvar for 500 kulturhistoriske bygninger i Hedmark, og Hoseth sier museet trenger flere titalls millioner kroner til vedlikehold.

Fikenblad fra regjeringen

Heller ikke kirkene er fornøyd, selv om Regjeringen har gitt 25 millioner kroner til vedlikehold av ni kirkebygg på Vestlandet.

Ingedal kirke

FORFALL: Flere norske kirker blir ikke vedlikeholdt godt nok. Dette bildet er fra Immanuels kirke i Halden.

Foto: Jon Veflingstad

– Med et påvist etterslep i vedlikehold på inntil 12 milliarder kroner, kommer vi ikke langt med dette, sier kommunikasjonssjef Øyvind Håbrekke i KA, Kirkelig Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.

– Staten må på banen, slik Stortinget har bedt om, og komme med en strategi som viser at staten tar ansvar for kirker med nasjonal verdi. Denne potten er et "fikenblad" fra regjeringen, for å skjule at de rett og slett ikke har levert, mener Håbrekke.

I en e-post til NRK svarer statssekretær Bård Folke Fredriksen at Kulturdepartementet jobber med en lov for tros- og livssynssamfunn, og at ansvaret for kirkebygg, som nå ligger hos kommunene, vil bli vurdert i den anledning.

Slik blir pengene brukt:

Kommune/fylke

Bygg

Fordeling

Mandal/Vest-Agder

Mandal kirke

12 000 000

Karmøy/Rogaland

Avaldsnes kirke

5 750 000

Rennesøy/Rogaland

Sørbø kirke

500 000

Voss/Hordaland

Vangskyrkja

2 250 000

Os/Hordaland

Os kyrkje

400 000

Averøy/Møre og Romsdal

Bremsnes kirke

800 000

Sunndal/Møre og Romsdal

Hov kirke

1 000 000

Surnadal/Møre og Romsdal

Åsskard kyrkje

800 000

Vanylven/Møre og Romsdal

Sankt Jetmund kirke

1 500 000

Eigersund/Rogaland

Dalane Folkemuseum

3 000 000

Haugesund/Rogaland

Haugalandmuseene

3 440 000

Jæren/Rogaland

Jærmuseet

8 720 000

Stavanger/Rogaland

Museum Stavanger

1 040 000

Ryfylke/Rogaland

Ryfylkemuseet

6 080 000

Kvinnherad/Hordaland

Baroniet Rosendal

1 280 000

Bergen/Hordaland

Bymuseet i Bergen

8 000 000

Hardanger/Voss/Hordaland

Hardanger og Voss museum

15 520 000

Bergen/Hordaland

KODE Kunstmuseene i Bergen

1 360 000

Bergen/Hordaland

Museum Vest

3 600 000

Bergen/Hordaland

Museumssenteret i Hordaland

9 040 000

Odda/Hordaland

Norsk Vasskraft- og industrimuseum

2 000 000

Stord/Hordaland

Sunnhordland museum

3 920 000

Hå/Rogaland

Jærmuseet, magasin- og utstillingsbygg på Vitengarden

18 800 000

Stavanger/Rogaland

Norsk oljemuseum, nytt magasin

62 000 000

Stavanger/Rogaland

Museum Stavanger, rehabilitering av publikumsmottak og utstilling

4 500 000

Bergen/Hordaland

Bymuseet i Bergen, basisutstilling ved Bryggens Museum

15 800 000

Stavanger/Rogaland

Rogaland Teater, Stavanger, vedlikehold

5 000 000

Bergen/Hordaland

Den Nationale Scene i Bergen, vedlikehold

5 000 000

Kristiansand/Vest-Agder

Vest-Agder museum, D/S Hestmanden, restaurerings- og formidlingsprosjekt

15 000 000

Bergen/Hordaland

KODE - Kunstmuseene i Bergen, ny elektrisk passasjerbåt til Lysøen, Os

15 000 000