NRK Meny

OLJEFUNN «STØRRE ENN FORVENTET»:

VNG Norge har funnet olje- og gass på Haltenterrassen, om lag 33 kilometer sørvest for Njordfeltet utenfor Trøndelag. Foreløpige beregninger antyder at funnets størrelse er på mellom 8 og 27 millioner utvinnbare olje-ekvivalenter. Dette er den første brønnen som er boret i lisensen PL586. VNG Norge er operatør i lisensen med en andel på 30 prosent. Partnere er Spike Exploration, Faroe Petroleum Norge og Rocksource Exploration Norway.