Investeringene på norsk sokkel forventes å øke

Produksjonen på norsk sokkel øker. Nå kan 2023 kan bli et nytt toppår for norsk olje og gass. – Mange har spådd næringen nord og ned, men vi vil være lønnsomme i mange år, sier oljedirektør Bente Nyland.

Johan Sverdrup

Johan Sverdrup-feltet vil bidra til en betraktelig økning i produksjonen på norsk sokkel. Nå kan produksjonen nå rekordnivået fra 2004.

Foto: Statoil

– 2017 gir større optimisme. Det snakkes ikke om nedbemanning, og ny rekruttering er blitt et tema, forteller oljedirektør Bente Nyland.

Nå kan produksjonen nå rekordnivået fra 2004. Etter flere år med fallende investeringer, har nedgangen flatet ut. Nå forventer Oljedirektoratet at investeringene i 2018 vil ligge på rundt 122 milliarder kroner. I 2019 vil investeringene stige videre til 140 milliarder kroner.

– Mange har spådd næringen nord og ned. Fakta viser at det vil være lønnsomt med petroleumsproduksjon i mange år fremover.

Bente Nyland

Oljedirektør Bente Nyland er optimistisk for næringens fremtid.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

På norsk sokkel er det for øyeblikket 85 produserende felt. Sammenlignet med 2016 ble det totalt produsert nesten tre prosent mer olje og gass i 2017.

– Vi antar at det vil holde seg på samme nivå i år. Produksjonen de neste fem årene er ventet å øke med om lag åtte prosent i forholdt til forrige femårs periode, sier Nyland.

Ny norsk rekord

Produksjonen på norsk sokkel forventes å øke ytterligere i 2019, når Johan Sverdrup-feltet kommer i produksjon. Totalt kan den samlede produksjonene i årene frem mot 2023 bli nesten like høy som den var i rekordåret 2004.

– Da var mesteparten av produksjonen olje, men i 2023 vil gassen utgjøre omtrent halvparten av produksjonen, forteller Nyland.

Troll A- plattformen

Troll-feltet ble trukket frem av Nyland, som det feltet som produserer mest gass på norsk sokkel.

Foto: StatoilHydro

I 2017 ble det solgt 124,2 milliarder standard kubikkmeter gass. Det er ny norsk rekord i gassalg.

– I fjor ble det solgt syv prosent mer gass enn vi spådde. Flere felt har økt gassproduksjonen. Nå forventer vi et fortsatt stabilt gassalg, sier Nyland.

Over 70 dollar fatet

I november var oljeprisen på over 62 dollar fatet. Det var den høyeste oljeprisen siden månedsskiftet juni/juli 2015.

– Prisen i dag er nesten 70 dollar fatet. Vi mener den vil ligge litt høyere fremover, sier Nyland.

Kun i desember mottok olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) syv utbyggingsplaner på norsk sokkel. I den sammenheng kom nyheten om at Statoil investerer for 90 milliarder på norsk sokkel. Totalt i 2017 ble det levert inn ti planer for utbygging og drift.

OLJE OSEBERGFELTET

I november var oljeprisen på over 62 dollar fatet. Det var den høyeste oljeprisen siden månedsskiftet juni/juli 2015.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

– Det er dobbelt så mange som i 2016. Vi venter høy aktivitet og stabile investeringer de neste fem årene, forteller Nyland.

For små funn

I all optimismen uttrykte oljedirektøren bekymring over for få letebrønner og små funn i 2017.

– Det har vært labert, og det gjøre det krevende å opprettholde aktiviteten i fremtiden.

Til tross for mange nye prosjekter i 2017, så kan det lave antallet nye funn gjøre at investeringene vil kunne falle om noen år.

– Det er bekymringsverdig. Derfor er det viktig å gjøre nye funn, og at det jobbes iherdig med nye prosjekter for økt utvinning på dagens felt, mener Nyland.

I fjor ble det påbegynt 36 letebrønner. Samlet letekostnad var på om lag 19 milliarder kroner. Oljedirektoratet beregner at antallet letebrønner vil ligge på samme nivå i år.

– Men det vil stige i årene fremover. Det er viktig at det arbeides med å finne nye gode boremål på hele sokkelen, slik at aktiviteten skal vedvare.