NRK Meny
Normal

– Vi må lete mer etter olje og gass

Norske myndigheter ber olje- og gassbransjen øke leteaktiviteten på norsk sokkel. Det er mest å hente i Barentshavet, mener de.

Sissel Eriksen

VIDEO: Norske myndigheter ber olje- og gassbransjen øke leteaktiviteten på norsk sokkel.

Oljedirektoratet presenterte torsdag sin nye ressursrapport, der det anslås at olje og gass som kan utvinnes på norsk sokkel, utgjør 14,2 milliarder Sm3 (standard kubikkmeter) oljeekvivalenter. Av dette er 6,6 milliarder produsert, altså under halvparten.

Det er imidlertid et stort men i tallene: Av de gjenværende estimerte ressursene er 41 prosent klassifisert som reserver og hele 38 prosent som uoppdagede ressurser.

Norske myndigheter ber olje- og gassbransjen øke leteaktiviteten på norsk sokkel. Det er mest å hente i Barentshavet, mener de.

– Grunnlag for produksjon i flere tiår framover

– Ressursene kommer ikke av seg selv. Det må letes og produseres, sier letedirektør Sissel Eriksen.

Fortsatt høy leteaktivitet må til om produksjonen skal opprettholdes etter 2025, og de totale ressursene det inkluderer, også det som ikke er funnet ennå, gir grunnlag for produksjon i flere tiår framover.

– Det kreves fortsatt høy leteaktivitet for at de uoppdagede ressursene skal bidra til å opprettholde produksjonen fra om lag 2025 og skape verdier for næringen og for samfunnet i et langsiktig perspektiv, melder direktoratet på sine hjemmesider.

Mest å hente i barentshavet

Nesten halvparten av de uoppdagede ressursene ligger i Barentshavet, og resten fordeler seg likt mellom Nordsjøen og Norskehavet.

Det er en liten nedgang i uoppdagede ressurser i Nordsjøen og Norskehavet, men dette oppveies av en økning i Barentshavet.

– At det fortsatt gjøres funn etter 50 års leteaktivitet, viser at norsk sokkel er en attraktiv petroleumsprovins, sier Eriksen.