Pensjonistbølge treffer Equinor – jakter de unge

Olje- og gasseventyret er langt ifra over, ifølge oljedirektøren. I Equinor er en storstilt pensjonistbølge på vei, og selskapet skal ansette flere hundre ungdommer.

Anders Lyse

Anders Lyse (16) ønsker seg til oljebransjen når han er ferdigutdannet, men som mange andre stiller han krav til en fremtidig arbeidsgiver.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Jeg ønsker meg en jobb i «oljå», men for meg er det viktig å ha flere muligheter. Derfor sikter jeg mot jobber der jeg kan gå over til fornybarenergi, slik at jeg ikke sitter i klisteret om oljen forsvinner, forteller Anders Lyse (16).

Han går første året på Stavanger Offshore tekniske skole, og ser for seg en fremtid i oljebransjen. Men ikke for alltid.

– Det er bra at Equinor nå rekrutterer nye fagarbeidere. Det er en god mulighet for oss unge til å få en jobb som kan vare livet ut, men de bør legge til rette for at vi kan skifte fagfelt.

Mener oljeeventyret vil fortsette

Det var nedgang i gass- og oljesalget i 2018, viser tall fra Oljedirektoratet som ble lagt fram torsdag formiddag.

Rekordmange utvinningstillatelser skaper imidlertid optimisme.

Direktør i Oljedirektoratet, Bente Nyland, i foajeen til direktoratet.

Bente Nyland mener prognosene for oljeproduksjonen de nærmeste årene er lovende og legger grunnlag for høye inntekter både til selskapene og samfunnet.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

– Den høye leteaktiviteten viser at norsk sokkel er attraktiv. Det er gledelig. Men en ressurstilvekst på dette nivået er ikke nok til å opprettholde produksjonen på et høyt nivå etter 2025. Derfor må det påvises flere lønnsomme ressurser, og det haster, sier oljedirektør Bente Nyland.

Det ble tildelt 87 nye utvinningstillatelser i 2018, som er ny rekord. I tillegg ble det påbegynt 53 letebrønner, mot 36 i 2017.

Det ble gjort elleve nye funn, med et anslag av ressurser på 82 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Det er høyere enn hvert av de tre foregående årene.

Halvparten av Equinor skal pensjoneres

I oljebransjen er det venta en pensjonistboom i årene framover, og nye krefter skal overta. Rundt 10.000 ansatte i Equinor vil i løpet av de neste ti årene gå av med pensjon. Det gjør at selskapet nå intensiverer jakten på nye, unge ansatte.

– Vi har akkurat etablert en offensiv satsing på norsk sokkel. Det har betydning for vår bemanning på sokkelen og landanleggene langs kysten. Våre arbeidere blir stadig eldre, og det gjør at vi må ansette nye, forteller personaldirektør for landanlegg, Andreas Holst, i Equinor.

Katrine Knarvik-Skogstø, Lone Stormoen og Andreas Holst

Katrine Knarvik-Skogstø, Lone Stormoen og Andreas Holst i Equinor gleder seg over at selskapet skal ansette flere hundre nye fagarbeidere fremover.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

I første omgang skal 150 fagarbeidere ansettes innen kort tid. Etter dette vil det komme minimum 50 nye stillinger hvert år fremover.

– Det begynner å bli en god stund siden vi har hatt så mange stillingsannonser ute samtidig.

– Mer opptatt av miljø

Han er klar på at de nyopprettede stillingene er godt nytt for unge, nyutdannede fagarbeidere. Men de siste årene har usikkerhet preget oljebransjen. Samtidig har fokuset på miljø vært økende. Det gjør at ungdommen er mer skeptiske til å jobbe i bransjen.

– Det er vanskelig å spå fremtiden, men vi har installasjoner til havs som må bemannes i flere generasjoner fremover. Derfor jobber vi ut fra et langsiktig perspektiv, sier Holst, som legger til at selskapet i økende grad beveger seg mot energibransjen.

Lone Stormoen var lærling i Equinor, men måtte tenke nytt etter endt læretid. Den gang var det full ansettelsesstopp i oljeselskapet. Etter tre år i kulden, er hun igjen tilbake.

– Det var en forferdelig følelse etter læretiden, men jeg visste at jeg ville tilbake igjen. Jeg vil absolutt råde unge å søke seg hit. Vi trenger mange fagarbeidere fremover! sier hun.