NRK Meny
Normal

Nå er olje- og gassarkivet åpent

Tirsdag åpnet kulturministeren 4000 hyllemeter med arkivmateriale hos Norsk olje- og gassarkiv. – Dette er dokument fra det som kanskje er den mest betydningsfulle perioden i norsk historie, sier hun om Norsk olje- og gassarkiv.

Utslep av Beryl A, condeep

Historiske bilder er en del av Norsk olje- og gassarkiv. Dette er den første Conndeep-plattformen som ble produsert av Norwegian Contractors, Beryl A, på vei ut til britisk sektor i 1975.

Åpningen skjedde hos ExxonMobil i Sandnes. Det nye oljearkivet ligger i Bergelandsgata i Stavanger.

– Dette er en milepæl i historien vår. Oljen og gassen de siste førti, femti årene har skapt et helt nytt grunnlag for nasjonen vår. Derfor er det en merkedag at vi nå åpner disse arkivene for folk som kommer etter oss, sier oljekommentator Bjørn Vidar Lerøen til NRK.no.

Norsk olje- og gassarkiv er etablert av Arkivverket som et treårig pilotprosjekt med tanke på å opprette en nasjonal enhet med ansvar for å dokumentere norsk olje- og gassvirksomhet.

– En av de mest betydningsfulle periodene i norsk historie

Hensikten er å bevare og gjøre tilgjengelig arkiver som er viktige for bransjen og for resten av samfunnet. Arkivmaterialet er nødvendig grunnlagsmateriale for forskning og utvikling, både i dag og i fremtiden.

Det var kulturminister Thorhild Widvey, som i dag åpnet arkivet. Samtidig frigjorde Riksarkivaren arkivene etter Statens oljekontor 1966–1973 på nett.

– Dette vil bidra til at forskere vil kunne skaffe seg den informasjonen som er tilgjengelig, men ikke minst er det viktig for formidling i årene som kommer, sier Widvey.

Hun mener det er viktig materiale som nå blir tilgjengelig:

– Dette er dokument fra det som kanskje er den mest betydningsfulle perioden i norsk historie, derfor er det viktig at den formidlingen kommer ut, sier hun.

Widvey åpnet oljearkiv

Widvey under åpningen, og ett de mange dokumentene fra norsk oljehistorie som ble publisert i dag.

Foto: Erik Waage / NRK

Bidrag fra oljeselskapene

Norsk olje- og gassarkiv samarbeider med alle de store olje- og gasselskapene på norsk sokkel, Norsk Olje og Gass, arbeidstakerorganisasjoner, leverandørbedrifter, foreninger og statlige myndigheter.

Mye av innholdet i arkivet vil fortsatt ikke være tilgjengelig for folk flest. Hovedregelen er at det skal gå 60 år før arkivene er helt åpne.

De forskjellige selskapene som har levert fra seg materiale, har lagt inn ulike forutsetninger for bruken. De fleste tillater innsyn når det er vurdert ut fra det offentlige regelverket, mens blant andre Statoil selv skal avgjøre hvem som får tilgang til deres arkiver.

Statfjord A-åpningsmenu

Denne menyen er en del av oljehistorien: Åpning av Statfjordfeltet ble markert med festmiddag. Hva som ble servert kan du lese her. Arkivet etter Statoil ASA

Foto: Norsk Olje og gassarkiv