Øl under presenning i butikken

Helsedirektoratet åpner for å tildekke øl i butikker for å "skjerme rusavhengige og andre sårbare grupper."

Øl i butikkhyller

Helsedirektoratet foreslår at ølet i butikkene kan tildekkes for å skjerme rusavhengige og andre sårbare grupper.

Foto: Heiko Junge, Junge, Heiko

Helsedirektoratet mener alkoholloven åpner for at kommuner kan pålegge butikker å dekke til øl.

Direktoratet mener at tildekking kan være et egnet virkemiddel for å skjerme "rusavhengige og andre sårbare grupper mot unødig eksponering av alkoholholdig drikk i butikkene."

Vil gjemme ølet i butikkene

Det går fram av et brev fra Helsedirektoratet til Stavanger kommune. Direktoratet mener at kommunen selv må foreta den konkrete vurderingen og anbefaler at salgstedene "gis anledning til å uttale seg eventuelle tiltak iverksettes".

Ville "gjemme ølet"

Bakgrunnen for brevet er at et medlem av skjenkeutvalet i Stavanger, Bjarne Kvadsheim, tidligere i år ba om å få en vurdering av om det var mulig å pålegge butikker å plassere øl og andre rusdrikker mindre synlig for publikum.

Kvadsheim ønsket å pålegge butikkene å gi ølet en "mindre sentral plassering"

De fleste kunder vil desuten ha behov for å se og skaffe seg et overblikk over produktutvalget før de bestemmer hva de vil kjøpe. Det er ikke uten videre enkelt å få til dersom produktene befinner seg under en presenning eller bak et forheng.

Helsedirektoratet i brev til Stavanger kommune.

SP-politikeren mener at "berget av ølkasser" blir for utfordrende og fristende for mange kunder.

–Jeg ønsker å få utredet om vi politikere kan pålegge butikkene å ha en mer diskret plassering av ølet. Det bør ikke være det første du møter når du kommer inn i en dagligvarebutikk, sa Kvadsheim til NRK i februar.

Bedre å dekke til ølet

Helsedirektoratet er imidertid lukne til forslaget om å "gi ølet en mindre sentral plassering".

–Formuleringen "mindre sentral plassering" fremstår som vag og den vil antagelig by på store utfordinger i forhold til avgrensning og kontroll, skriver direktoratet til Stavanger kommune.

Helsedirektoratet mener at "tildekking antagelig vil være et mer hensiktsmessig tiltak enn mindre sentral plassering".

Bjarne Kvadsheim

Bjarne Kvadsheim er medlem av skjenkeutvalget i Stavanger.

Foto: NRK

Ulemper for butikker og kunder

Det er ikke slik at direktoratet ikke ser motforestillingene mot ideen om å tildekke ølet i butikkene.

I brevet heter det at det må vurderes om et krav om tildekking vil være en ulempe for salgsstedene og deres kunder. Dette må kommunen altså vurdere selv.

–De fleste kunder vil desuten ha behov for å se og skaffe seg et overblikk over produktutvalget før de bestemmer hva de vil kjøpe. Det er ikke uten videre enkelt å få til dersom produktene befinner seg under en presenning eller bak et forheng, skriver direktoratet.

Direktoratet mener tildekkking av øl ikke uten videre kan sammenlignes med tildekking av tobakksvarer. Tobakk, snus og sigaretter tar mindre plass og kan med letthet kan plasseres i et skap eller under kassen.

–Det lanseres heller ikke nye tobakksprodukter, samtidig som røykere gjerne holder seg til et bestemt sigarettmerke. Det er derfor i liten grad behov for at kundene ser produktene for å kunne velge mellom dem, ifølge Helsedirektoratets brev til Stavanger kommune.

God ide

Mannen som tok initiativet til å "gjemme bort" ølet i butikkene liker ideen om tildekke drikkevarene.

–Det synes jeg er et fornuftig innspill. Det kan absolutt være en mulighet at det er en bedre løsning enn det som jeg i mitt første spørsmål stilte, sier Kvadsheim.

Innspillet fra Helsedirektoratet skal behandles på et møte i skjenkeutvalget i Stavanger kommune onsdag i neste uke.

Synes du butikkene bør pålegges å dekke til ølet?