Økt olje- og gassproduksjon

Det er ventet en liten nedgang i olje- og gassproduksjonen i 2019, men fra 2020 og frem til 2023 vil den samlede produksjonen nærme seg rekordåret 2004. – Det er et høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel, sier oljedirektør Bente Nyland.

Bente Nyland
Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK