Hopp til innhold

Økt mobbing i skolen

Flere eksperter mener at mobbing er et økende problem i norsk skole.

Viser fingern i klasserommet
Foto: Unspecified / SCANPIX

- 50 000 elever i grunnskole og videregående våkner opp til marerittet hver dag, sier professor Erling Roland ved Universitetet i Stavanger til VG.

Han baserer seg på statistikk fra levundersøkelsen samt andre undersøkelser som nylig er gjort av Senter for Atferdsforskning, og sier den positive utviklingen med nedgang i antall mobbetilfeller har stoppet.

- Det ser ut som om fremgangen har stoppet opp, og mobbingen har begynt å stige igjen, sier Roland.

Mindre fokus på mobbing

Han tror innføring av ny læreplan har tatt mye av energien i skoleverket, og at dette dermed har gått ut over mobbeproblemet.

Roland viser til at skolenes etterspørsel etter antimobbeprogrammer har sunket drastisk. I perioden fra 1995 til 2001 økte mobbingen med 70 prosent, inntil daværende statsminister Kjell Magne Bondevik innførte sitt mobbemanifest. En ny måling i 2004 viste at Bondeviks program fungerte. Mobbingen var redusert med 30 prosent.

Grensene flyttes

Forsker og spesialpedagog Ingrid Lund ved Universitetet i Agder er enig med Roland, og sier at Bondevik-effekten har lagt seg. Hun tror samfunnsutviklingen kan forklare hvorfor det nå mobbes mer i norsk skole.

- Samfunnet er blitt tøffere. Voksne skjeller hverandre ut på TV. Slik offentlig sjikanering flytter grensene for måten vi snakker til hverandre på, sier Lund.

Samtidig kan mobiltelefoni og internett bidra til økt mobbing, tror hun.