– Vil presse unge ut av boligmarkedet

Konserndirektør Thor Christian Haugland i Sparebank 1 SR-Bank er kritisk til Finanstilsynets forslag om økt egenkapital ved boligkjøp. – Det vil ha liten effekt på prisstigningen, sier han.

Banklån

Banklån

– Det vil gjøre den allerede vanskelige situasjonen verre for mange. Jeg kjenner mange som ikke har råd til å kjøpe egen bolig med den lønna de har i dag, sier Ida Kristine Risdal.

Hun var på visning på en leilighet på Storhaug i Stavanger i ettermiddag. Leiligheten på 50 kvadratmeter er priset til 2,2 millioner kroner.

Presser de unge ut av markedet

Finanstilsynet foreslo i dag å heve kravet til egenkapital på boliglån fra 10 til 15 prosent. Det betyr at en boligkjøper må ha 375.000 kroner i oppsparte midler for å få låne to og en halv million kroner, mot 250 000 kroner i dag.

Bakgrunnen for forslaget er den stadig økende gjeldsbyrden blant nordmenn, og et ønske om å sørge for mer finansiell stabilitet.

Thor Christian Haugland

Thor Christian Haugland, konserndirektør i Sparebank 1 SR-Bank er kritisk til Finanstilsynets forslag.

Foto: Erik Waage / NRK

Kornserndirektør i Sparebank 1 SR-Bank, Thor Christian Haugland, er kritisk til forslaget, og mener det først og fremst vil ramme unge mennesker.

Vi synes ikke forslaget virker fornuftig, fordi det vil bli vanskeligere for ungdommen å komme inn på boligmarkedet, sier han.

Gjennomsnittsalderen for å komme inn på boligmarkedet er i dag 25 år, og det nye kravet kan i verste fall føre til at snittet blir over 30 år.

– Det betyr at de yngste med trang økonomi må leie bolig. Hvis presset på utleiemarkedet øker, vil også prisene på boliger øke, sier Haugland.

Liten effekt

I fjor ble regelen om ti prosent egenkapital ved boligkjøp innført, og Haugland mener denne har hatt liten effekt.

– Det er ikke egenkapitalsituasjonen som er utfordringen i forhold til prisstigning på boliger, men lav utbyggingstakt på nye boliger, gunstige skatteregler på lån og unormalt lav rente, lav arbeidsledighet og positiv tro på vår reallønnsvekst, sier Haugland.