Hopp til innhold

Sykehus øker stipend for å skaffe spesialsykepleiere

Stavanger universitetssjukehus (SUS) tilbyr 200.000 kroner i stipend til sykepleiere som vil ta videreutdanning.

Korridor på sengeposten på Stavanger universitetssjukehus

– Vi klarer ikke dekke opp stillingene vi har ledig, sa oversykepleier Wendy Tønnessen til NRK mandag. Nå øker Stavanger universitetssjukehus (SUS) stipendet for å få nok spesialsykepleiere til intensivavdelingen.

Foto: Eirin Larsen / NRK

For ett år siden flyttet vi inn i en ny intensivavdeling. Vi klarer ikke dekke opp stillingene vi har ledig. Når det nå ble dårlig søknad på videreutdanningen, begynner dette å bli kritisk.

Oversykepleier ved SUS, Wendy Tønnessen

Det skriver Stavanger universitetssjukehus (SUS) i en pressemelding.

NRK fortalte mandag at bare sju hadde takket ja til stipendordningen som skulle skaffe sykehuset 20 sårt tiltrengte spesialsykepleiere.

Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund i Rogaland, Nina Horpestad, mener stipendet sykehuset tilbød, var for lavt.

Tirsdag snur SUS.

– Vi prøver å lokke flere

– Helse Stavanger HF har i dag besluttet å bruke frie budsjettmidler for å styrke stipendet til intensivsykepleierutdanningen, står det i pressemeldingen.

Sverre Uhlving

Sverre Uhlving.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Vi gjør dette for å prøve å få flere til å komme med i kullet som starter nå. De har allerede begynt, men det kan tas inn noen flere. Nå prøver vi å lokke flere til å komme, sier fagdirektør Sverre Uhlving.

Stipendet økes fra dagens 130.000 kroner per år til 200.000 kroner per år. Selv om semesteret allerede er i gang, kan interesserte søke på videreutdanningen frem til 1. september.

Alle får samme stipend

Uhlving opplyser at de som allerede har takket ja til den gamle stipendordningen med 130.000 kroner, får det samme stipendet som de som takker ja til den nye.

– Vi har hatt en diskusjon i ledegruppa, og greid å finne penger til dette i årets budsjett, sier fagdirektøren, og forsikrer om at det var bred enighet i sykehusledelsen om å bruke pengene.

Inntil 12 nye studenter kommer til å få tilbud.

Når sykehuset nå skal lage budsjett for 2014, skal Helse Stavanger HF vurdere både stipendstørrelsen og om ordningen også skal omfatte videreutdanning innen anestesi og operasjon.