Økende mistillit

Bankkundene er blitt mer skeptiske til finansnæringen.

Terra Securities

Negative medieoppslag gir redusert tillitt til finansnæringen

Foto: Scanpix

Negative medeiomtaler av finansnæringen på slutten av fjoråret, har ført til at annen hver bankkunde har økt skepsisen til finansnæringen betydelig.

Det viser en undersøkelse som Sparebank 1 Sr-Bank har gjennomført blant snaue 3000 bankkunder.

Informasjonsdirektør i Sparebank 1 Sr- Bank, Tor Christian Haugland sier mistilliten er størst blant kunder over 40 år. 
Kunder som allerede sparer i fond er også blitt mer skeptiske, men flesteparten velger å fortsette fondssparingen.

Bekymring over alternative produkter

SR-bank merker at tilliten til banken har endret seg.
- Vi ser at noen av våre kunder har fått en svekket tillitt til oss som følge av de oppslagene som har vært i media, sier Haugland.

- Vi ser en bekymring over å spare i alternative produkter utover bank. Den bekymringen har ifølge SR-banks informasjonsdirektør økt betydelig fra augsut i fjor og fram til årsskiftet.

-Heldigvis sier flertallet at de vil fortsette sparingen sin som de har gjort til nå. Det vil vi anbefale som veldig riktig. Historisk har det vist seg at jevnlig sparing over tid er det som gir best avkastning, sier Haugland.

Sparebank1 SR-bank

Flere nyheter fra Rogaland