OBS-VARSEL:

Meteorologisk institutt har sendt ut obs-varsel om lokalt stor gras- og lyngbrannfare i Rogaland, der det er barmark. Varselet gjeld fram til det kjem nedbør av ein viss storleik.