Oasen storsenter vil utvide - får ikke lov

Kjøpesenteret i Karmøy får ikke lov å utvide senteret med 4000 kvadratmeter av hensyn til Haugesund sentrum. Det er fylkesmannen som mener hensynet til Haugesund veier tyngst.

illustrasjon av nytt tilbygg sett fra Karmsund bro

Illustrasjon av nytt tilbygg på Oasen storsenter, sett fra Karmsund bru. Det er Hille Melbye arkitekter i Oslo som har tegnet nybygget.

Foto: Dag Einar Solberg

 Dag Einar Solberg

Dag Einar Solberg, senterleder Oasen storsenter.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Oasen ønsker å rive den delen av senteret som heter Kongsgården, som hittil har vært en separat del av senteret. Planen er at det nye bygget skal henge sammen med resten av senteret.

– Det er i dårlig teknisk stand og vi ønsker å rive det og erstatte det med et mindre tilbygg som vi trekker inn mot senteret, slik at hele senteret blir knyttet sammen, sier Dag Einar Solberg, som er senterleder.

Han mener dette vil gi en bedre kundeflyt, samtidig som senteret vil få en bedre struktur ovenfor vareleveranser og myke trafikanter.

 Kongsgården

Oasen storsenter ønsker å rive denne delen av senteret, som heter Kongsgården.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Holder seg innenfor arealgrensa

Ifølge reguleringsplanen har Oasen storsenter lov til å ha cirka 33 800 kvadratmeter med handel på sitt område. Selv etter utbyggingen vil senteret ligge under dette.

– Det nye senteret blir litt større, men vi er fortsatt innenfor det arealet reguleringsplanen sier at vi har. Vi mener at vi ikke går utover de grensene som er gitt, sier senterlederen.

Et annet argument er at 4600 kvadratmeter av kjøpesenteret har kontorer, legesenter og liknende.

– I teorien kunne disse arealene blitt brukt til handel, så det er også et moment som vi mener taler i vår favør, sier Solberg.

Morten Sageidet

Morten Sageidet, plankoordinator hos fylkesmannen i Rogaland.

Foto: Øystein Ellingsen

Årsaken til at fylkesmannen sier nei er den vedtatte kjøpesenterstoppen, som skal verne bysentrum, som i dette tilfellet er Haugesund.

– Den formelle årsaken er at utvidelsen kommer i konflikt med de rikspolitiske retningslinjene for kjøpesenter. Det kommer også i konflikt med de statlige planretningslinjene for areal og transport, sier Morten Sageidet, som er plankoordinator hos fylkesmannen.

Vil bedre estetikken

– På hvilken måte kommer dette i konflikt med disse reglene?

– Ved å utvide handel så vil du få byspredning og en lokalisering som krever privatbil. I dette tilfelle kommer dette i sterk konflikt med Haugesund sentrum, det vil svikte handelen i sentrum, sier Sageidet.

Hvis arealargumentasjonen ikke vinner frem mener Solberg at en annen regel må gjelde.

– I dagens fylkesdelplan er det en formulering som sier at senteret ikke skal utvides, men at det likevel kan gjøres, hvis det er snakk om mindre endringer som vil bedre estetikken. Det mener vi at våre planer vil gjøre, sier senterlederen.

Fylkesmannen skal gjennomgå senterets klage i saken, før den sendes til departementet for endelig avgjørelse.

Flere nyheter fra Rogaland