Nyttårstale 2015 fra Trine Danielsen i Hjelmeland

Nok et fredelig år er over for oss i Norge og i Hjelmeland

Vi har tatt noen vanskelige valg den siste tiden for å styrke vår kommune for fremtiden. Noen barn har måttet skifte skole, omsorgssektoren er omlagt og noen har skiftet jobb og måtte omstille seg. Dette bør vi reflektere over.

Mye kjekt har og skjedd det siste året med Jubileumsfeiring i Årdalsheia, Tourdesfjords, Frukt og Laks festen og åpning av nytt sentralidrettsanlegg for å nevne noe.

Det er mye uro i verden men for min del så ser jeg til den oppvoksende kreative generasjonen som tenker på tvers og ser andre muligheter enn oss, den etablerte generasjonen.

I 2015 og fremover vil vi få nye samfunnsutfordringer som vi må løse, men det skal vi klare sammen. Vårt demokratiske system og vårt skolesystem legger et godt grunnlag for dette.

Gjennom 2015 vil vi og mest sannsynlig kunne ta et valg om vi skal inngå i en storkommune eller ei. Dette blir et historisk vedtak i så måte. Samfunnet er i endring på godt og ondt og dette toget stopper ikke opp. En må tilpasse seg og sikre at ting fungerte nærmiljøet.

2015 vil gi oss mange nye muligheter og sjanser. Det gjelder og se de og ta de. Her i Ryfylke og i Hjelmeland kommune er alle like viktige og alle er en del av systemet vårt, slik at vi kan bo her, drive næring og kose oss med fritidsaktiviteter. Naturen er flott og sjøen og fjellet er rett utenfor stuedøren di.

2015 blir «Friluftsåret», alt ligger til rette for at vi i Fjord Norge vil kunne nyte dette spesielt.

Ta vare på hverandre. Se til naboen. Alle trenger et smil og en hjelpende hånd.

Et riktig godt nyttår ønskes alle.

Mvh ordfører Trine