– Vi når ikke de mest utsatte gruppene med et tilbud som er godt nok

Stavanger universitetssykehus oppretter en egen poliklinikk for innvandrere og asylsøkere med psykiske lidelser.

Aina Basilier Vaage

Psykiater Aina Basilier Våge mener det er på tide med et slikt prosjekt rettet mot innvandrere og asylsøkere.

Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

– Noe av det som er vanskelig er om man i det hele tatt har rett på et helsetilbud når man er flyktning eller i asylmottak. Vi mener at vi skal ta vare på alle, og at alle har rett på et likeverdig helsetilbud.

Lars Konrad Moe

Lars Konrad Moe leder barnepsykiatrisk avdeling ved Stavanger universitetssykehus. Han er en av dem som nå jobber med å få den såkalte transkulturelle poliklinikken opp å stå til nyåret.

Foto: Mari Friestad / NRK

Lars Konrad Moe leder barnepsykiatrisk avdeling ved Stavanger universitetssykehus. Han er en av dem som nå jobber med å få den såkalte transkulturelle poliklinikken opp å stå til nyåret.

Les også: – Helseministeren må ta psykisk syke på alvor

Les også: Psykiater om knivstikkingen i Hå: – Jeg er ikke overrasket

– Vi skal ansette to overleger, en psykolog og en med familiekompetanse, enten en psykiatrisk sykepleier eller en sosionom, sier Moe til NRK.

– Det er på tide

Det er første gang et slikt prosjekt retta mot innvandrere og asylsøkere blir satt i gang.

– Det er på tide, mener psykiater ved Stavanger universitetssjukehus, Aina Basilier Vaage, som også er en av landets fremste eksperter på unge asylsøkere som kommer til Norge.

Les også: Ingen oversikt over psykisk syke asylsøkere

Les også: Psykiater frykter at lukkede mottak vil føre til mer vold

– Vi vet at med dagens helsetjeneste så når vi ikke de mest utsatte gruppene med et adekvat tilbud, sier hun.

– Skal komme andre til nytte

Poliklinikken skal utrede og kartlegge hva slags psykiske lidelser pasientene har. Vaage mener det trengs langt mer kunnskap for å fange opp de som trenger hjelp.

– De kommer til å ha en todelt funksjon. Det ene er å jobbe klinisk med pasienter selv. Det andre er å drive utstrakt konsultasjon og veiledning til andre som jobber med disse pasientgruppene i psykiatrien generelt, hos fastlegene, i kommunehelsetjenesten og på asylmottak. Litt av poenget er at vi skal utvikle metoder for dette arbeidet som kan generaliseres og som kan komme andre til nytte, sier Basilier Våge.

Universitetssjukehuset i Stavanger

Stavanger universitetssykehus oppretter en egen poliklinikk for innvandrere og asylsøkere med psykiske lidelser.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Behovet for oppfølging av asylsøkere har blitt et aktualisert tema etter trippeldrapet i Årdal mandag. I tillegg har 27 personer blitt knivstukket på asylmottak her i landet de siste fem åra, noe som har satt fart på debatten.

Les også: Lukkede mottak er oppskriften på «tikkende bomber», mener psykiater

– Det har aktualisert det i stor grad og jeg håper jo at det at vi er i ferd med å planlegge en poliklinikk og kommer i gang med det over nyttår kan bidra inn i debatten at det må faktisk gjøres noe, noe mer enn festtaler, og noe mer enn at dette er en gruppe som har spesielle behov, sier Basilier Vaage.

– Vil tilføre mottakene nyttig kompetanse

Pasientene kan bli fanga opp gjennom vanlig helsevesen. Lars Konrad Moe mener at et samarbeid med skoler og asylmottak blir svært viktig.

– Vi vil være avhengig av at de som jobber på disse stedene melder inn, slik at vi kan komme inn på et tidlig tidspunkt. Vi ser at mange av disse kommer med traumer. Det å være på et asylmottak, i en ventesone, skaper ofte retraumatiseringer. Dette med å kunne ivareta seg selv, men også kanskje ivareta sine nærmeste, blir et viktig aspekt for oss, sier Moe.

Kjartan Dirdal

Kjartan Dirdal, utviklingsdirektør i Hero Norge som driver de fleste asylmottak her i landet, synes tiltaket høres positivt ut.

Foto: Mari Friestad / NRK

Kjartan Dirdal, utviklingsdirektør i Hero Norge som driver de fleste asylmottak her i landet, synes tiltaket høres positivt ut.

– Det betyr at vi vil få mer kompetanse på dette området inn i våre mottak, sier han. I dag har vi et tett samarbeid med kommunenes helsetjenester. Hvis vi i tillegg kunne samarbeide opp mot en slik type ekspertenhet, så tror jeg det ville tilført mottakene nyttig kompetanse og gode vurderinger av hva beboerne våre sliter med. Jeg tror absolutt og at vi og kan bli bedre på det, sier Dirdal.

Psykiater Aina Basilier Vaage håper flere nå vil se til Stavanger, og opprette tilsvarende tilbud.

– Jeg håper jo at dette kan inspirere andre til å sette i gang tilsvarende. Her må det ryddes opp på mange nivåer. Det å rydde litt opp i helsevesenet er en bit av mange vi må ta tak i, sier hun.