Hopp til innhold

Nytt teater- og museumsbygg til 3,4 milliarder

Et nybygg til 3,4 milliarder kroner i parken bak dagens gamle museum. Det er anbefalingen fra styringsgruppa som vil ha en samlet utbygging av Rogaland Teater og Stavanger museum på Kannikhøyden, der de to institusjonene allerede er naboer. Dette viser dokumenter NRK har fått tilgang til. Det er forventet et stort statlig bidrag til satsingen.

Alternativet som foreslås legger opp til at det etableres et felles museumsverksted på låven på Ledaal, mens andre hovedfunksjoner blir på tomta. Det såkalte «Pennalet» foran Stavanger museum, som i dag er kontorer, skal rives for å gi plass til park. Også dagens scenetårn og nye tilbygg skal rives, for å gi plass til nye scener og andre lokaler.

Det foreslåtte alternativet gir lavere kostnader og mindre utbyggingsvolum enn andre alternativer, ifølge utredningen.

Det vil bli utlyst arkitektkonkurranse om nybygget.

Konseptvalgutredningen legges fram for politikerne i kommunalutvalget på et ekstraordinært møte 19. desember.

Skisse/illustrasjon av hvordan nytt teater kan bygges i museumsparken.
Foto: Illustrasjon:Bark Arkitekter/studio HOH