NRK Meny

Nytt oljefunn i nord

Statoil har gjort eit nytt oljefunn i Barentshavet. Funnet er estimert til å innehalda mellom tjuefem og femti millionar fat, og det blir vurdert å knytta det opp mot det planlagde Johan Castberg-feltet.