Nytt og sikrere ambulansehelikopter i Stavanger

Stavanger får i dag et nytt ambulansehelikopter som, ifølge luftambulansetjenesten, skal gi en mer robust tjeneste enn dagens helikopter som har vært i bruk i ti år.

Det er et Airbus H135-T3H som nå settes inn i Stavanger
Foto: Luftambulansetjenesten

– Det nye helikopteret har vesentlig bedre egenskaper i høyfjellet og økt nyttelast, to faktorer som øker sikkerheten og effektiviteten ved lange og krevende oppdrag ut fra Stavanger. Det vil også ha større gjennomføringsevne i dårlig vær enn helikoptret som nå erstattes, sier administrerende direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten HF.

15 nye helikoptre i Norge

Det nye helikopteret som nå settes inn i Stavanger, en Airbus H135 T3H, er en videreutvikling av maskinen som har vært brukt på basen de siste 10 årene.

I løpet av våren og sommeren skal alle landets 12 baser ha på plass nye ambulansehelikoptre. Arendal, Bergen og Trondheim får større maskiner av typen Airbus H145T2 med lengre rekkevidde og større medisinsk kapasitet. Det blir flere reservehelikoptre, økt bemanning og det opprettes bakvakt.

Det nye helikopteret har mer avanserte funksjoner enn det gamle.
Foto: Luftambulansetjenesten

Helikopteret i Stavanger er det sjette av 15 nye ambulansehelikoptre i drift i luftambulansetjenesten.

– Samlet gjør de mange forbedringene tjenesten mer robust og vi kan levere mer og bedre beredskap, sier Øyvind Juell.

Først i verden

Fra 1. juni skal alle helikoptrene til luftambulansetjenesten flys og vedlikeholdes av Norsk Luftambulanse AS. Å fly ambulansehelikopter natt og dag i norsk klima og topografi er krevende og forbundet med risiko. Samtidig er det Luftambulansetjenesten HF som har det øverste operative ansvaret for all luftambulanse i Norge.

– For å sikre pasientene og de som flyr i tjenesten vår har vi derfor valgt å utstyre alle våre helikoptre med det nyeste innen sikkerhets- og navigasjonsutstyr. Blant annet de beste nattsynbrillene på markedet og en meget avansert autopilot, sier Juell.

Øker kostnadene med 100 mill.

Luftambulansetjenesten og Norsk Luftambulanse er først i verden til å ta dette avanserte helikopteret i bruk til sivil luftfart. Blant annet er det utstyrt med autopilotfunksjoner som tidligere kun var tilgjengelig på store sjøredningshelikoptre. Den medisinske innredningen er også forbedret, med blant annet ny båreplattform og båre, samt mer funksjonell oppbevaring av nødvendig utstyr. Det gir generelt bedre arbeidsforhold for legen om bord.

De regionale helseforetakene bruker årlig 1,1 milliard kroner på luftambulansetjenesten. Med de nye ambulansehelikoptrene på plass er det beregnet at årlige kostnader for helikopterdelen av tjenesten øker med 26 prosent, eller drøyt 100 millioner kroner.

Flere nyheter fra Rogaland