NRK Meny
Normal

Dette kan bli togstasjonen for 40 000 jobbreisende til Forus

Den gamle togstasjonen på Forus kan bli det nye knutepunktet for kollektivtrafikken på Nord-Jæren. Forus Næringspark vil gjenåpne stasjonen for å få flere til å reise kollektivt.

Forus stasjon skal bli knutepunkt

Den gamle togstasjonen på Forus kan bli det nye knutepunktet for kollektivtrafikken på Nord-Jæren.

– Jeg synes det er helt fantastisk å slippe å kjøre på motorveien der det er masse trafikk. Det kunne ikke vært bedre.

Det sier Per Svela som NRK traff på Gausel stasjon i morgenrushet tirsdag. Han var en av de få som gikk av toget på stasjonen som i dag ligger nærmest de 40 000 arbeidsplassene på Forus.

Gausel stasjon

Gausel stasjon.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Nå skal en kombinert tog- og buss holdeplass i to plan med tak over få flere til å reise kollektivt til arbeidsplassene på Forus og til flyplassen på Sola.

Det er Forus Næringspark som foreslår en ny løsning for trafikkproblemene på Nord-Jæren.

– Den holdeplassen som betjener hoveddelen av Forus-området

– Her ser vi for oss at vi får etablert en ny holdeplass. Det kan være den holdeplassen som betjener hoveddelen av Forus-området. Vi tenker ikke å legge ned Gausel, dette blir et supplement, sier Stein Racine Grødem, som er administrerende direktør i Forus Næringspark.

Stein Racine Grødem

Stein Racine Grødem, som er administrerende direktør i Forus Næringspark, mener at den gamle togstasjonen på Forus kan bli det nye knutepunktet for kollektivtrafikken på Nord-Jæren.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Konsulentselskapet Railconsult har laget en analyse, som viser at det er fullt mulig å gjenåpne gamle Forus stasjon og bygge en moderne
kombi-holdeplasser for buss og tog- etter modell fra stasjoner i andre land, blant annet fra Hylle station i Malmö.

– Her har vi muligheten til å legge jernbanen i det laveste planet. Så kommer stasjonsområdet for buss i planet over. Vi vet jo at om vi skal få omstigningen til å være effektiv, så må den gå raskt. En kan ikke gå flere hundre meter for å finne neste kollektivtilbud. Da tar folk heller bilen, sier Grødem.

– Burde vært 4000 passasjerer hver morgen og kveld

Stadig flere reiser kollektivt med Jærbanen, men svært få av de 40 000 som arbeider på Forus tar toget. Gausel stasjon skulle fungere som av- og påstigning for folk som jobber på Forus, men fungerer ikke. Bare 4000 passasjerer reiser fra Forus stasjon i løpet av uken.

– Det skulle vært 4000 både morgen og kveld hver eneste dag, sier Grødem.

Forus stasjon

Gamle Forus stasjon skal gjøre det mer effektivt og mer bekvemt for å få de 40 000 som hver dag pendler til og fra Forus, til å reise med tog og buss.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Nå vil han gjøre det mer effektivt og mer bekvemt for å få de 40 000 som hver dag pendler til og fra Forus, til å reise med tog og buss. For mellom 50 og 100 millioner kroner kan gamle Forus stasjon oppgraderes til å bli en moderne holdeplass for både tog og buss.

Bussene skal ta passasjerene til arbeidsplassene på Forus, og videre til Stavanger lufthavn. I neste omgang kan traseen knyttes opp mot Risavika havn og videre til Randaberg.

– Vi ser for oss at vi kan lage et nytt knutepunkt for kollektivtrafikken på Nord-Jæren, samtidig har dette området et stort potensial for transformasjon og byutvikling. De foreløpige analysene viser at jernbaneteknisk ligger alt til
rette for å stoppe med toget, og dette kan bli et svært effektivt omstigningspunkt, sier Grødem.

Tror grunneierne vil bidra

Utnyttelsen av eiendommene i nærheten av stasjonen kan økes kraftig, og det gir en stor verdiøkning på disse eiendommene.

– Dermed tror jeg ikke det blir komplisert å få grunneierne til å bidra etter en tilsvarende modell som den vi brukte på kollektivbroen over Motorveien. Gjennom denne modellen bidro utbyggerne på Forus vest med nesten halvparten av de 130 millionene, resten kom fra bompenger og fylkeskommune, mener Grødem.

Han sier at utfordringen nå er å få ideen politisk akseptert og få Jernbaneverket med på løsningen.

Hyllie stasjon

Konsulentselskapet Railconsult foreslår å bygge en moderne kombi-holdeplasser for buss og tog- etter modell fra stasjoner i andre land, blant annet fra Hylle station i Malmö.