Nytt kjøremønster Kvelluren bru:

Fra mandag morgen klokka 6 skal trafikanter som kjører i retning Ålgård på E39 kjøre slik de gjorde tidligere ved brua i Sandnes. Bilister som skal mot RV13 til Hommersåk skal holde høyre felt over brua, holde mot høyre, og rundt i den nye rundkjøringen på Hove. De som skal i retning Ålgård, bruker venstre felt og kjører under den nye brua på Hove.

Nytt køyremønster på E39 ved Kvelluren bru i Sandnes
Foto: Statens Vegvesen